doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.docent, prodekan pre medzinárodnú spoluprácu aVV

Telefón 048/446 4784E-mailalzbeta.gregorova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra sociálnej práce PDF
Ďalšie pracoviskáPedagogická fakulta / Prodekan pre MS VsV a TP fakulty - prodekan pre medzinárodnú spoluprácu aVV