doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.docent, prodekan pre rozvoj a informatizáciu, vedúci katedry geografie

Telefón 048/446 7310E-mailalfonz.gajdos@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Katedra geografie FPV
Ďalšie pracoviskáFakulta prírodných vied / Prodekan pre rozvoj a informatizáciu - prodekan pre rozvoj a informatizáciuFakulta prírodných vied / Katedra geografie FPV - vedúci katedry geografie