prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.profesor

Telefón 048/446 4859E-mailalena.douskova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra elementárnej a predš. pedagogiky PDF