Ing. Anita Dienešová

Ing. Anita Dienešová

Ing. Anita Dienešováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 4226, 6722E-mailanita.dienesova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie