Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Organizácia výučby na UTV v akademickom roku 2021/2022

  Krízový štáb UMB pre prijímanie opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktorého úlohou je sledovať vývoj epidemiologickej situácie a prijímať potrebné opatrenia, rešpektujúc odporúčania prijaté na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spoločne s Kolégiom rektora UMB dňa 25. 8. 2021 rozhodli, že výučba v akademickom roku 2021/2022 na UMB začne prebiehať prezenčne. Týmto spôsobom začnú všetky fakulty s výnimkou Právnickej fakulty UMB, z dôvodu rekonštrukčných prác výučbových priestorov fakulty.

  V zmysle aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov, Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19, a v zmysle COVID automatu (verzia 4.1 zo dňa 10. 8. 2021), s cieľom udržať v rámci UMB bezpečné prostredie po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, systematicky monitorovať vývoj epidémie a prijímať protiepidemické opatrenia, sa bude UMB riadiť Covid Automatom, berúc do úvahy základné opatrenia prislúchajúce stupňom rizika.

  https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/covid-automat_signalizacny-system_4v1.pdf

  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4729:covid-automat&catid=263:covid-automat

   

  UMB sa bude riadiť protokolom ,,OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)" Covid Automatu.

  Pod ,,OTP" sa myslia výlučne osoby, ktoré sú plne očkované, testované (platnosť trvania testu 7 dní), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

   

  Povinnosti študentov/zamestnancov:

  • Dodržiavať protiepidemické opatrenia.
  • Pri vstupe do objektov UMB je každý povinný vydezinfikovať si ruky a prekryť nos a ústa čistým, suchým rúškom.
  • Do priestorov a objektov UMB nevstupuje osoba s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, ako sú horúčka nad 37°C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti.
  • Ak sa u študenta alebo zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu účasti na vzdelávacích aktivitách alebo počas pracovného dňa, bezodkladne opustí priestory UMB s použitím rúška aj vo vonkajších priestoroch a kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára.
  • Študenti a zamestnanci ihneď emailom, prípadne telefonicky informujú príslušnú fakultu alebo súčasť UMB prostredníctvom zodpovednej osoby.
  • Študenti obmedzujú vzájomné stretávanie so študentmi iných ročníkov, fakúlt a iných škôl.
  • Študenti a zamestnanci si po použití toalety umyjú ruky dezinfekčným mydlom a usušia jednorazovými papierovými utierkami. Nepoužívajú sa textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.

  V prípade prejavov akútneho respiračného ochorenia, klinických príznakov COVID-19, v prípade nariadenej domácej izolácie, nariadeného PCR testovania alebo v prípade potvrdeného ochorenia COVID-19 nevstupovať do priestorov UMB.
  V prípade vzniku tejto skutočnosti je nevyhnutné, aby študent UTV oznámil túto skutočnosť kontaktnej osobe na príslušnej fakulte / súčasti.

  Univerzita tretieho veku pri UMB:

  • pracovisko Banská Bystrica: Ing. Dagmar Kubišová, tel.: 0915 855 133, e-mail: utv.bb@umb.sk
  • pracovisko Poprad: Ing. Katarína Zimermanová, PhD., tel.: 052/426 23 27, e-mail: utv.pp@umb.sk
  • pracovisko Martin: Ing. Mária Kleňová, PhD., tel.: 0915 855 136, e-mail: utv.mt@umb.sk

   

  http://www.umb.sk/aktuality/zaciatok-akademickeho-roka-2021-2022-na-umb-15462/