Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Z histórie UTV

  Univerzita tretieho veku (UTV) pri Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici bola založená v septembri 1992. Iniciátormi a zakladateľmi boli prof. RNDr. Otto Tomeček, CSc., doc. Ing. Lýdia Schniererová, CSc. a členovia banskobystrickej pobočky Spoločnosti pre výživu. Funkciou tajomníčky UTV bola poverená doc. Ing. Lýdia Schniererová, CSc., ktorá viedla a organizačne zabezpečovala UTV v Banskej Bystrici 15 rokov. Po jej odchode na dôchodok v akademickom roku 2008/2009 bola funkciou programovej manažérky poverená doc. Ing. Irena Šulajová, CSc., ktorá organizovala činnosť UTV do októbra 2020. 
  V prvom ročníku bolo na UTV prijatých 44 záujemcov na dvojročné štúdium, ktoré sa neskôr pretransformovalo na trojročné štúdium. Študijný program bol v počiatočných rokoch UTV skromný – obsahoval dva-tri, neskôr päť študijných odborov.
  V akademickom roku 1992/1993 sa k UTV UMB pripojila Technická univerzita vo Zvolene. Po rozbehnutí jej činnosti sa na TUZVO vo Zvolene vytvorila v roku 1995 samostatná Univerzita tretieho veku. Počet študentov sa každoročne zvyšoval aj vďaka detašovaným pracoviskám, ktoré vznikali postupne v Žiari nad Hronom, Turčianskych Tepliciach, Dolnom Kubíne, Poprade a Martine. V akademickom roku 2003/2004 bola UTV organizačne začlenená do Centra celoživotného vzdelávania UMB.
  Celkový počet študentov na UTV v Banskej Bystrici a na detašovaných pracoviskách sa pohybuje v posledných dvoch desaťročiach okolo 1000 frekventantov (v rozmedzí od 815 do 1211), pričom približne 85% tvoria ženy. Záujemcovia o tento typ vzdelávania si môžu vybrať s viac ako 30 študijných programov z oblasti prírodných, humanitných, ekonomických a spoločenských vied.
  V akademickom roku 2019/2020 na UTV v Banskej Bystrici a detašovaných pracoviskách v Martine a Poprade študovalo spolu 876 študentov.
  Dlhodobo najpopulárnejším študijným odborom je kresba a maľba pod vedením významných osobností z umeleckého prostredia. Odbor je ukončený vernisážou diel študentov v priestoroch historickej radnice.
  Za temer 30 rokov svojej existencie prešla UTV mnohými fázami vývoja. UTV pri UMB v Banskej Bystrici je druhou najstaršou a počtom študentov jednou z najväčších univerzít tretieho veku na Slovensku.
  Skúsenosti ukazujú, že vzdelávanie ľudí vyššieho veku je jedným z prostriedkov odďaľovania starnutia a jeho napĺňania zmysluplnými aktivitami. Vzdelávanie plní i preventívnu funkciu, nakoľko ovplyvňuje priebeh starnutia a kvalitu života a zmeny spojené s dôchodkovým vekom. Má aj rehabilitačnú funkciu, spojenú s novoobjavovaním a udržiavaním psychických a fyzických síl. Kompenzuje úbytok sociálnych kontaktov a stratu profesijnej roly, prispieva ku kvalite využívania voľného času starších ľudí, ktorí aj v neskoršom veku zostávajú v aktívnej komunikácii s okolím.