Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Rozsah a obsah výučby

  1. Učebný plán vzdelávacieho programu Doplňujúce pedagogické štúdium

  A.    Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia

  Semester

  Názov predmetu  

  Skratka predmetu 

  Rozsah VH

  Prvý

  Základy psychológie a psychológia osobnosti

  ZPPO

  12

  Prvý

  Všeobecná pedagogika

  VsPg

  10

  Prvý

  Ontogenetická psychológia

  OntPsy

  10

  Prvý

  Teória výchovy

  TeVy

  10

  Prvý

  Všeobecná didaktika

  VsDi

  12

  Prvý

  Manažment a legislatíva školstva

  MLŠ

  10

  Prvý

  Emocionálny a sociálny vývin osobnosti

  ESVO

  10

  Druhý

  Poruchy psychického vývinu

  PPV

  10

  Druhý

  Psychologické aspekty učenia a rozvoj tvorivosti

  PAURT

  12

  Druhý

  Sociálne aspekty učenia a zvládanie záťaže

  SAUZZ

  10

  Druhý

  Pedagogická diagnostika

  PgDiag

  10

  Druhý

  Špeciálna a inkluzívna pedagogika

  ŠIP

  12

  Druhý

  Metodológia výskumu v edukácii

  MVE

  10

  Druhý

  Sociológia výchovy a sociálna patológia

  SVSP

  10

  Druhý

  Pedagogická prax náčuvová

  PgPxNa

  15

   

  Rozsah výučby spolu

   

  163

  B.   Rozširujúce moduly doplňujúceho pedagogického štúdia

  B. 1 Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ

  Semester

  Názov  predmetu

  Skratka predmetu

  Rozsah VH

  Tretí

  Didaktika vyučovacieho predmetu

   

  20

  Tretí

  Pedagogická prax výstupová

  PgPxV

  25

   

  Rozsah výučby spolu

   

  45

   

  B. 2 Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ

  Semester

  Názov  predmetu

   Skratka predmetu

   Rozsah VH

  Tretí

  Didaktika voľného času

  DVČ

  10

  Tretí

  Tvorba a organizácia voľnočasových aktivít

  TOVA

  10

  Tretí

  Pedagogická prax výstupová

  PgPxV

  25

   

  Rozsah výučby spolu

   

  45

                       

  B. 3 Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent

   Semester

  Názor predmetu

  Skratka predmetu

  Rozsah VH

  Tretí

  Pedagogický asistent v praxi

  PgAPx

  10

  Tretí

  Inkluzívne vzdelávanie

  IV

  10

  Tretí

  Pedagogická prax výstupová

  PgPxV

  25

   

  Rozsah výučby spolu

   

  45

   

  B. 4 Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii majster odbornej výchovy

  Semester

  Názov predmetu

  Skratka predmetu

  Rozsah VH

  Tretí

  Didaktika odborného výcviku

  DOV

  20

  Tretí

  Pedagogická prax výstupová

  PgPxV

  25

   

  Rozsah výučby spolu

   

  45