Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Elektronická prihláška na DPŠ

  Na zaevidovanie e-prihlášky je potrebné:

  1. Zaregistrovať sa ("Registrovať")

  Link: https://e-prihlaska.umb.sk

  2. Po zaregistrovaní získate prístupové práva ("Login" a "Heslo") na prihlásenie do systému. (Heslo musí mať minimálne 6 znakov, rozlišujú sa malé a veľké písmená a je vhodné, aby okrem písmen obsahovalo aj nejakú číslicu, resp. nealfanumerický znak. Prihlasovacie meno a heslo uchovajte v tajnosti. Pri zadávaní údajov do formulára elektronickej prihlášky venujte pozornosť správnemu zadaniu.)

  3. Vyberte si stupeň štúdia: I./P/D/I. II. stupeň štúdia

   

  4. Vybrané štúdium vložte do aktovky. Ďalej s prihláškou pracujete v časti MOJA AKTOVKA.

  Výučba doplňujúceho pedagogického štúdia sa realizuje v dvoch miestach, Banská Bystrica a Žilina.

  Podľa  preferovaného miesta štúdia si môžete vybrať zo 4 štúdijných programov (pozorne sledujte miesto štúdia)

  Výučba rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického štúdia sa realizuje len v Banskej Bystrici.

  Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov v Banskej Bystrici alebo Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov v Žiline

  Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre učiteľov

  Doplňujúce pedagogické štúdium pre vychovávateľov v Banskej Bystrici alebo Doplňujúce pedagogické štúdium pre vychovávateľov v Žiline

  Rozširujúci modul doplňujúce pedagogického štúdia pre vychovávateľov

  Doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogických asistentov v Banskej Bystrici alebo Doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogických asistentov v Žiline

  Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre pedagogických asistentov

  Doplňujúce pedagogické štúdium pre majstrov odbornej výchovy v Banskej Bystricia alebo Doplňujúce pedagogické štúdium pre majstrov odbornej výchovy v Žiline

  Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre majstrov odbornej výchovy

   

  5. Prevziať údaje z elektronickej žiackej knižky (EduPage) stlačte NIE.

  6. Druh strednej školy je povinný údaj. (Údaje o absolvovaní strednej školy sú v tomto type prihlášky povinné, ale nerozhodujú o výsledku posudzovania prihlášky.)

  7. Študijné výsledky zo strednej školy sú nepovinné. (Systém Vás pustí ďalej bez vyplnenia).

  8. Vyplňte všetky údaje prihlášky a kliknite na ,,Potvrdiť prihlášku". Po vyplnení e-prihlášky si skontrolujte správnosť všetkých vložených údajov. Do formulára prihlášky sa môžete vrátiť a údaje modifikovať. POZOR! Potvrdenú prihlášku už nie je možné modifikovať (tento úkon je nevratný).

  9.

  • Po potvrdení prihlášky Vám systém automaticky vygeneruje PREDPIS NA ÚHRADU. V e-prihláška sa vráťte do MOJE PRIHLÁŠKY (pravá lišta) a vytlačte si PRÍKAZ NA ÚHRADU.

  10. Po zaplatení poplatku za prihlášku je potrebné potvrdenie o úhrade z banky (internetbanking) vložiť k prihláške cez doplniť prihlášku (priložiť prílohu).

  11. Prílohy k prihláške sú POVINNÉ.

   

  Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

  • doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky 30 €
  • kópia diplomu a vysvedčenia ukončeného VŠ (nemusí byť overená kópia)
  • v prípade študentov denného štúdia II. stupňa vysokoškolského štúdia aj potvrdenie o štúdiu

  Rozširujúci modul DPŠ (ROM DPŠ)

  • doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky 30 €
  • kópia vysvedčenia zo základného modulu DPŠ alebo kópia vysvedčenia z DPŠ (nemusí byť overená kópia)
  • kópia diplomu a vysvedčenia z VŠ štúdia (nemusí byť overená kópia)

  UPOZORNENIE: Denní študenti, ktorí aktuálne študujú aj II. stupeň vysokoškolského štúdia a nemajú doklady o ukončení II. stupňa vysoškolského štúdia ako prílohu vložia potvrdenie o štúdiu zo štúdijného oddelenia fakulty príslušnej vysokej školy, v ktorom bude uvedený názov študijného programu a semester štúdia. Študenti, ktorí ukončili štúdium, ale nemajú ešte vydané doklady, vložia ako prílohu potvrdenie o ukončení štúdia zo štúdijného oddelenia príslušnej fakulty vysokej školy.

  12. Prihlášku s prílohami NIE JE potrebné posielať poštou, všetky prílohy sa dávajú v elektronickej podobe.

  13. NESPRÁVNE a NEÚPLNÉ vyplnené prihlášky nebudú akceptované.