Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  UCHÁDZAČ

  Garantka DPŠ: prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

  Gestorka DPŠ: PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

  Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú absolventi vysokoškolského štúdia v neučiteľských študijných odboroch pedagogickú spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent.

   

   

  DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM (DPŠ)

  ROZŠIRUJÚCE MODULY DOPLŇUJÚCEHO PEDAGOGICKÉHO ŠTÚDIA (ROM DPŠ)

  Dĺžka štúdia Trojsemestrálne štúdium (3 semestre) Jednosemestrálne štúdium (1 semester)
  Prihlasovanie otvorené od 15. 5. 2024 do 6. 9. 2024
  otvorené od 15. 5. 2024 do 30. 6. 2024
  Zápis na štúdium a začiatok výučby

  Po ukončení prihlasovania na štúdium, bude prijatým uchádzačom zaslaná elektronická návratka, ktorou uchádzač definitívne potvrdí svoj nástup na štúdium.

  Štúdium sa zaháji len v prípade dostačujúceho množstva potvrdených návratiek nástupu na štúdium od prijatých uchádzačov pre každú skupinu osobitne (BB aj ZA).

  Zápis na štúdium a začiatok výučby pre prijatých študentov je predbežne stanovený na september/október 2024. Presný termín bude oznámený len potvrdeným študentom.

  V prípade nedostačujúceho množstva potvrdených návratiek nástupu na štúdium si UMB vyhradzuje právo neotvoriť študijné skupiny v ZS AR 2024/2025.

  Zápis na štúdium a začiatok výučby pre prijatých študentov je predbežne stanovený na september/október 2024.

  Presný termín bude oznámený len prijatým študentom elektronickou formou.

  Miesto výučby

  UMB Banská Bystrica alebo IPV Žilina

  Miesto štúdia si uchádzač volí pri výbere prihlášky. 

  UMB Banská Bystrica
  Forma štúdia Externá forma výlučne cez víkendy (prevažne v sobotu). Súčasťou štúdia je aj samostatné štúdium a príprava účastníkov na plnenie podmienok absolvovania predmetov a požiadaviek na skúšky, prax, tvorba a obhajoba záverečnej práce a záverečná skúška. Po úspešnom vykonaní obhajoby záverečnej práce a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky bude absolventovi kvalifikačného vzdelávania vydané vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní. 
  Poplatok za štúdium 390 € za semester, poplatok  za štúdium sa uhrádza až po zapísaní na štúdium.  Oznámenie o prijatí je zasielané elektronicky. 
  Študijné programy

  DPŠ pre učiteľa predmetu
  DPŠ pre vychovávateľov
  DPŠ pre pedagogických asistentov
  DPŠ pre majstrov odbornej výchovy

  ROM DPŠ pre učiteľa predmetu
  ROM DPŠ pre vychovávateľov
  ROM DPŠ pre pedagogických asistentov
  ROM DPŠ pre majstrov odbornej výchovy

  Prijímacie konanie Bez prijímacej skúšky. Pre prijatie na štúdium je potrebné spĺńať  požiadavky uvedené nižšie v časti "Podmienky prijatia". 
  Podmienky prijatia

  DPŠ pre učiteľa predmetu - absolvovanie druhého stupňa VŠ štúdia (Mgr., Ing.) v neučiteľských študijných programoch. Na tento študijný program sú prijímaní len tí, ktorí spĺňajú vyššie uvedenú požiadavku a v rámci DPŠ im vieme zabezpečiť špecifické didaktické vzdelávanie vzhľadom na ich ukončené VŠ štúdium.


  DPŠ pre vychovávateľov - absolvovanie minimálneho prvého stupňa VŠ štúdia (Bc.) v neučiteľských študijných programoch.


  DPŠ pre pedagogických asistentov - absolvovanie minimálneho prvého stupňa VŠ štúdia (Bc.) v neučiteľských študijných programoch.

  DPŠ pre majstrov odbornej výchovy - absolvovanie minimálne prvého stupňa VŠ štúdia (Bc.) v neučiteľských študijných programoch. Na tento študijný program sú prijímaní len tí, ktorí spĺňajú vyššie uvedenú požiadavku a v rámci DPŠ im vieme zabezpečiť špecifické didaktické vzdelávanie vzhľadom na ich ukončené VŠ štúdium.

  Absolvovanie základného modulu DPŠ (aj na inej VŠ)  alebo úspešné ukončenie doplňujúceho pedagogického štúdia v minulosti pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca.
  Rozsah a obsah výučby Kliknutím na tento text sa otvorí tabuľka.
  Poplatok za spracovanie prihlášky Prihlasovanie sa realizuje len elektronicky. Poplatok za spracovanie prihlášky je 30 €. Jeho úhrada sa realizuje výlučne bankovým prevodom. 
  Forma prihlasovania Kliknutím na odkaz sa Vám zobrazia prihláška a podmienky prihlasovania.
  Prílohy k prihláške
  • doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky 30 €
  • kópia diplomu a vysvedčenia ukončeného VŠ (nemusí byť overená kópia)
  • v prípade študentov denného štúdia II. stupňa vysokoškolského štúdia aj potvrdenie o štúdiu
  • doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky 30 €
  • kópia vysvedčenia zo základného modulu DPŠ alebo kópia vysvedčenia z DPŠ (nemusí byť overená kópia)
  • kópia diplomu a vysvedčenia z VŠ štúdia (nemusí byť overená kópia)