Pedagogická fakulta UMB

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v akademickom roku 2014/2015
Názov študíjneho programu
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
andragogika
700
800
600
pedagogika
700
600
 
sociálna práca
700
800
predškolská a elementárna pedagogika
700
600
učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo psychológie
700
učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory
700
učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo etickej výchovy
700
učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo náboženskej výchovy
700
učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy
700
sociálna pedagogika
800
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
800
predškolská pedagogika
800
evanjelikálna teológia
800
didaktika hudobného umenia
600
didaktika výtvarného umenia
600
teológia
600

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku
2014/2015 je 800 €.
 
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Výška školného za študijný program poskytovaný výlučne v inom ako štátnom jazyku v akademickom roku 2014/2015
0
0
2500
 
 
 
Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v akademickom roku 2013/2014
Názov študíjneho programu
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
andragogika
700
800
600
pedagogika
700
600
 
sociálna práca
700
800
sociálna a misijná práca
700
predškolská a elementárna pedagogika
700
600
učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo psychológie
800
učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory700
učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo etickej výchovy700800
učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo náboženskej výchovy
700
sociálna pedagogika
800
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
800
predškolská pedagogika
800
evanjelikálna teológia
800
didaktika hudobného umenia
600
didaktika výtvarného umenia
600
teológia
600

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku
2013/2014 je 800 €.

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v akademickom roku 2012/2013
Názov študíjneho programu
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
andragogika
700
800
600
pedagogika
700
600
 
sociálna práca
700
800
sociálna a misijná práca
700
predškolská a elementárna pedagogika
700
600
učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo psychológie
700
učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy
700
učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo etickej výchovy
700
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo hudobného umenia
700
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo pedagogiky
700
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo psychológie
700
sociálna pedagogika
800
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
800
predšskolská pedagogika
800
evanjelikálna teológia
800
učiteľstvo etickej výchovy a slovenského jazyka a literatúry
800
didaktika hudobného umenia
600
didaktika výtvarného umenia
600
teológia
600

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku
2012/2013 je 600 €.

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v akademickom roku 2011/2012
Názov študíjneho programu
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
andragogika
700
600
pedagogika neučiteľská
700
800
600
 
sociálna práca
700
sociálna a misijná práca
700
predškolská a elementárna pedagogika
700
600
učiteľstvo etickej výchovy a hudobného umenia
700
800
sociálna pedagogika
800
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
800
predškolská pedagogika
800
učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry
800
učiteľstvo etickej výchovy a slovenského jazyka a literatúry
800
didaktika hudobného umenia
600
didaktika výtvarného umenia
600

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku
2011/2012 je 600 €.

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v akademickom roku 2010/2011
Názov študíjneho programu
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
pedagogika neučiteľská
700
450
andragogika
700
800
450
 
sociálna práca
700
sociálna pedagogika
800
predškolská a elementárna pedagogika
700
450
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
800
predškolská pedagogika
800
učiteľstvo pedagogiky a psychológie
700
záujmové hudobné súbory
700
učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry
800
učiteľstvo etickej výchovy a hudobné umenie
BŠP
učiteľstvo pedagogiky a slovenský jazyk a literatúra
BŠP
učiteľstvo etickej výchovy a slovenský jazyk a literatúra
BŠP
didaktika hudobného úmenia
450
BŠP - Bezplatný študíjny program

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku 2010/2011 je 600 €.

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v akademickom roku 2009/2010
Názov študíjneho programu
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
pedagogika neučiteľská
700
800
450
sociálna práca
700
 
predškolská a elementárna pedagogika
700
450
hudobná výchova - etická výchova
700
slovenský jazyk a literatúra - etická výchova
700
800
slovenský jazyk a literatúra - pedagogika
700
andragogika
700
800
sociálna pedagogika
800
evanjelikálna teológia a misia
BŠP
učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
BŠP
predškolská pedagogika
BŠP
didaktika hudobnej edukácie
450
BŠP - Bezplatný študíjny program

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku 2009/2010 je 600 €.

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku 2008/2009 je 600 €.
Návrhy a pripomienky k tejto rubrike prijíma: Babeľová Katarína. Kontakty tu.