Ekonomická fakulta UMB

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v akademickom roku 2014/2015
Názov študíjneho programu
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
cestovný ruch
600
1200
ekonomika a manažment podniku
600
1200
 
financie, bankovníctvo a investovanie
600
1000
regionálny rozvoj a verejná správa
800
verejná ekonomika a služby
800
1200
ekonomika a manažment malých
a stredných podnikov
1000
ekonomika a správa území
1000
ekonomika podnikov cestovného ruchu
1000
ekonomika verejných služieb
1000
marketingový manažment podniku
1000

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku 2014/2015 je 800 €.

1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Výška školného za študijný program poskytovaný výlučne v inom ako štátnom jazyku v akademickom roku 2014/2015
30
30
2500
 

 
Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v akademickom roku 2013/2014
Názov študíjneho programu
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
cestovný ruch
600
800
ekonomika a manažment podniku
600
800
 
financie, bankovníctvo a investovanie
600
750
regionálny rozvoj a verejná správa
600
verejná ekonomika a služby
800
ekonomika a manažment malých
a stredných podnikov
750
ekonomika a správa území
750
ekonomika podnikov cestovného ruchu
750
ekonomika verejných služieb
750
marketingový manažment podniku
750

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku
2013/2014 je 800 €.

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v akademickom roku 2012/2013
Názov študíjneho programu
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
cestovný ruch
600
800
ekonomika a manažment podniku
600
800
 
financie, bankovníctvo a investovanie
600
750
regionálny rozvoj a verejná správa
600
verejná ekonomika a služby
800
ekonomika a manažment malých
a stredných podnikov
750
ekonomika a správa území
750
ekonomika podnikov cestovného ruchu
750
ekonomika verejných služieb
750
marketingový manažment podniku
750

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku
2012/2013 je 800 €.


Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v akademickom roku 2011/2012
Názov študíjneho programu
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
cestovný ruch
600
700
ekonomika a manažment podniku
600
700
 
financie, bankovníctvo a investovanie
600
650
regionálny rozvoj a verejná správa
600
verejná ekonomika a služby
600
700
ekonomika a manažment malých
a stredných podnikov
650
ekonomika a správa území
650
ekonomika podnikov cestovného ruchu
650
ekonomika verejných služieb
650
marketingový manažment podniku
650

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku 2011/2012 je 600 €.

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v akademickom roku 2010/2011
Názov študíjneho programu
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
cestovný ruch
600
700
ekonomika a manažment podniku
600
700
 
financie, bankovníctvo a investovanie
600
BŠP
regionálny rozvoj a verejná správa
600
verejná ekonomika a služby
600
700
ekonomika a manažment malých
a stredných podnikov
650
ekonomika a správa území
650
ekonomika podnikov cestovného ruchu
650
ekonomika verejných služieb
650
marketingový manažment podniku
650
BŠP - Bezplatný študíjny program

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku 2010/2011 je 600 €.

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v akademickom roku 2009/2010
Názov študíjneho programu
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
cestovný ruch
600
700
ekonomika a manažment podniku
600
700
 
financie, bankovníctvo a investovanie
600
BŠP
regionálny rozvoj a verejná správa
600
verejná ekonomika a služby
600
700
ekonomika a manažment malých
a stredných podnikov
650
ekonomika a správa území
650
riadenie cestovného ruchu
650
ekonomika verejných služieb
650
BŠP - Bezplatný študíjny program

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku 2009/2010 je 600 €.

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku 2008/2009 je 384,54 €.

Návrhy a pripomienky k tejto rubrike prijíma: Babeľová Katarína. Kontakty tu.