DB dokumentov a tlačív UMB


Všetky dokumenty a tlačivá UMB
Celá DB dokumentov a tlačív (formulárov) UMB
Rozbaliť Zbaliť
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Akademický senát UMB</font></b></td><
Akademický senát UMB
Hide details for ŠtatútŠtatút
iconka dokumentuŠtatút, Rokovací poriadok a Zásady volieb do AS UMB_2013
iconka datum22.10.
2013
[744 kB] [pdf]
iconka dokumentuŠtatút, Rokovací poriadok a Zásady volieb do Akademického senátu UMB
iconka datum22.2.
2011
[217 kB] [pdf]
Hide details for Výročná správaVýročná správa
iconka dokumentuVýročná správa o činnosti AS UMB za rok 2012
iconka datum13.5.
2013
[297 kB] [pdf]
iconka dokumentuVýročná správa o činnosti AS UMB za rok 2013
iconka datum15.5.
2014
[391 kB] [pdf]
iconka dokumentuVýročná správa o činnosti AS UMB za rok 2014
iconka datum3.2.
2015
[402 kB] [pdf]
iconka dokumentuVýročná správa o činnosti AS UMB za rok 2010
iconka datum10.2.
2011
[41 kB] [pdf]
iconka dokumentuVýročná správa o činnosti AS UMB za rok 2010
iconka datum10.2.
2011
[41 kB] [pdf]
iconka dokumentuVýročná správa o činnosti AS UMB za rok 2011
iconka datum28.2.
2012
[78 kB] [pdf]
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
iconka dokumentuOznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektorky UMB za rok 2012
iconka datum16.8.
2013
[40 kB] [rtf]
iconka dokumentuOznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektorky UMB za rok 2013
iconka datum22.5.
2014
[25 kB] [pdf]
iconka dokumentuOznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektora UMB za rok 2013
iconka datum7.1.
2015
[3425 kB] [pdf]
iconka dokumentuOznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektora UMB za rok 2014
iconka datum12.3.
2015
[3470 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Akreditované štúdijné programy</font
Akreditované štúdijné programy
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
iconka dokumentuSústava študijných odborov VŠ vzdelávania SR
iconka datum22.8.
2010
[101 kB] [xls]
iconka dokumentuPríbuznosť študijných odborov VŠ vzdelávania
iconka datum22.8.
2010
[205 kB] [doc]
iconka dokumentuAkreditované študijné programy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
iconka datum4.12.
2014
[491 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Alumni</font></b></td></tr></table>]
Alumni
Hide details for ČlenstvoČlenstvo
iconka tlacivaPrihláška ALUMNI - absolvent
iconka datum1.7.
2010
[33 kB] [doc]
iconka tlacivaPrihláška ALUMNI - pedagóg
iconka datum1.7.
2010
[26 kB] [doc]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Anketa o kvalite výučby</font></b></
Anketa o kvalite výučby
Hide details for 2008/20092008/2009
iconka dokumentuVýsledky ankety o kvalite výučby a učiteľoch v AR 2008/2009
iconka datum22.11.
2010
[275 kB] [pdf]
iconka dokumentuHodnotenie študiných programov za AR 2008/2009
iconka datum22.11.
2010
[328 kB] [pdf]
Hide details for 2009/20102009/2010
iconka dokumentuVýsledky ankety UMB 2. časť studijné programy 2009/2010
iconka datum7.2.
2011
[404 kB] [pdf]
iconka dokumentuVýsledky ankety o kvalite výučby a učiteľoch za AR 2009/2010
iconka datum22.11.
2010
[279 kB] [pdf]
Hide details for 2010/20112010/2011
iconka dokumentuVýsledky ankety o kvalite výučby a učiteľoch za AR 2010/2011
iconka datum30.8.
2011
[351 kB] [pdf]
iconka dokumentuVýsledky ankety UMB 2. časť študijné programy 2010/2011
iconka datum20.4.
2012
[399 kB] [pdf]
Hide details for 2011/20122011/2012
iconka dokumentuVýsledky ankety o kvalite výučby a učiteľoch za AR 2011/2012
iconka datum28.6.
2012
[326 kB] [pdf]
iconka dokumentuVýsledky hodnotenia študijných programov za AR 2011/2012
iconka datum16.10.
2012
[815 kB] [pdf]
Hide details for 2012/20132012/2013
iconka dokumentuVýsledky hodnotenia študijných programov za AR 2012/2013
iconka datum6.3.
2014
[795 kB] [pdf]
iconka dokumentuVýsledky ankety o kvalite výučby a učiteľoch za AR 2012/2013
iconka datum5.9.
2013
[416 kB] [pdf]
Hide details for 2013/20142013/2014
iconka dokumentuVýsledky ankety o kvalite výučby a učiteľoch za AR 2013/2014
iconka datum3.11.
2014
[812 kB] [pdf]
iconka dokumentuVýsledky hodnotenia študijných programov za AR 2013/2014
iconka datum6.3.
2014
[1952 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Atestačná komisia</font></b></td></t
Atestačná komisia
Hide details for Rokovací poriadok AK UMBRokovací poriadok AK UMB
iconka dokumentuRokovací poriadok Atestačnej komisie UMB
[609 kB] [doc]
Hide details for Zloženie AK UMBZloženie AK UMB
iconka dokumentuZloženie Atestačnej komisie UMB
iconka datum14.4.
2015
[233 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Bezpečnostný projekt UMB</font></b><
Bezpečnostný projekt UMB
Hide details for 20142014
iconka dokumentuVyhlásenie o zaručení dostatočnej bezpečnosti zavedením bezpečnostnej politky
iconka datum21.10.
2014
[1095 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Bezplatné študijné programy</font></
Bezplatné študijné programy
Hide details for Akademický rok 2008/2009Akademický rok 2008/2009
iconka dokumentuBEZPLATNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V EXTERNEJ FORME ŠTÚDIA
iconka datum22.8.
2010
[56 kB] [pdf]
Hide details for Akademický rok 2009/2010Akademický rok 2009/2010
iconka dokumentuBEZPLATNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V EXTERNEJ FORME ŠTÚDIA
iconka datum22.8.
2010
[352 kB] [doc]
Hide details for Akademický rok 2010/2011Akademický rok 2010/2011
iconka dokumentuBEZPLATNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V EXTERNEJ FORME ŠTÚDIA A PREDPOKLADANÝ POČET PRIJATÝCH ŠTUDENTOV
iconka datum22.8.
2010
[290 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Centrum pre celoživotné vzdelávanie
Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB
Hide details for Hlavné stránka - oznamyHlavné stránka - oznamy
iconka dokumentuKV aktualizacne PA 1
iconka datum11.3.
2013
[81 kB] [pdf]
iconka dokumentuKV aktualizacne PA 2
iconka datum11.3.
2013
[110 kB] [pdf]
iconka dokumentuPrihláška na DPŠ
iconka datum13.3.
2013
[103 kB] [docx]
iconka dokumentuUčebný plán DPŠ
iconka datum13.3.
2013
[97 kB] [pdf]
iconka dokumentuProgramy kvalifikačného KV
iconka datum13.3.
2013
[184 kB] [pdf]
iconka dokumentuZoznam absolventov matematika
iconka datum23.7.
2014
[143 kB] [pdf]
iconka dokumentuZoznam absolventov geografia
iconka datum17.6.
2013
[95 kB] [pdf]
iconka dokumentuZoznam absolventov angličtina
iconka datum23.7.
2014
[141 kB] [pdf]
iconka dokumentuZoznam absolventov telesna a šport.vých
iconka datum23.7.
2014
[140 kB] [pdf]
iconka dokumentuKonferencia andragogika
iconka datum13.3.
2013
[74 kB] [jpg]
iconka dokumentuKIV literarna komunikácia pre SS
iconka datum28.6.
2013
[276 kB] [pdf]
iconka dokumentuPohybové hry v telesnej a športovej výchove
iconka datum28.6.
2013
[252 kB] [pdf]
iconka dokumentuDV rozvoj manažérskych zručností pre VZ
iconka datum2.3.
2015
[221 kB] [pdf]
iconka dokumentuDV komunikacne a prezentacne zrucnosti
iconka datum2.3.
2015
[218 kB] [pdf]
iconka dokumentuDV ako sa stať úspešným na TP
iconka datum2.3.
2015
[220 kB] [pdf]
iconka dokumentubuletin_CCV
iconka datum16.12.
2014
[931 kB] [pdf]
iconka dokumentuDV pracovný pohovor AJ
iconka datum20.5.
2015
[221 kB] [pdf]
iconka dokumentuDV ako na CV a ML
iconka datum2.3.
2015
[222 kB] [pdf]
iconka dokumentuDV soft skills
iconka datum2.3.
2015
[226 kB] [pdf]
iconka dokumentuRozvoj funkčnej gramotnosti žiakov SS
iconka datum16.7.
2013
[145 kB] [pdf]
iconka dokumentuLiter.komunikácia na 2 stup. ZS
iconka datum28.6.
2013
[297 kB] [pdf]
iconka dokumentuDV obchodná angličtina
iconka datum20.5.
2015
[222 kB] [pdf]
iconka dokumentuKV aktualizacne PA 3
iconka datum11.3.
2013
[157 kB] [pdf]
iconka dokumentuKV aktualizacne PA 4
iconka datum11.3.
2013
[79 kB] [pdf]
iconka dokumentuKV aktualizacne PA 5
iconka datum11.3.
2013
[220 kB] [pdf]
iconka dokumentuKV aktualizacne snow
iconka datum28.6.
2013
[274 kB] [pdf]
iconka dokumentuKV aktualizacne carv
iconka datum28.6.
2013
[226 kB] [pdf]
iconka dokumentuKV inovačné NJ
iconka datum23.10.
2014
[136 kB] [pdf]
iconka dokumentuKV inovačné Ekonomie SS
iconka datum23.10.
2014
[116 kB] [pdf]
iconka dokumentuKV inovačné matematicka gramotnosť
iconka datum23.10.
2014
[271 kB] [pdf]
iconka dokumentuKV aktualizacne VPDFON
iconka datum28.6.
2013
[250 kB] [pdf]
iconka dokumentuKV aktualizacne VPSFON
iconka datum28.6.
2013
[251 kB] [pdf]
Hide details for Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí - aktivity 2012Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí - aktivity 2012
iconka dokumentuSúťaž žiakov škôl svyučovacím jazykom slovenským vzahraničí 2013 - Odborný posudok poroty
iconka datum26.7.
2013
[140 kB] [pdf]
iconka dokumentuSúťaž žiakov škôl svyučovacím jazykom slovenským vzahraničí 2013 - Vyhodnotenie
iconka datum26.7.
2013
[250 kB] [pdf]
iconka dokumentuŠkola v prírode s lyžiarskym a snowboardovým výcvikom
iconka datum26.11.
2013
[367 kB] [pdf]
iconka dokumentuSúťaž krajanských škôl vo futbale
iconka datum26.11.
2013
[1140 kB] [pdf]
iconka dokumentuŠkola v prírode I. turnus
iconka datum26.11.
2013
[1083 kB] [pdf]
iconka dokumentuOzdravný tábor pre deti z Ukrajiny
iconka datum26.11.
2013
[1247 kB] [pdf]
iconka dokumentuSúťaž digitálnej fotografie a krátkej filmovej tvorby
iconka datum26.11.
2013
[361 kB] [pdf]
iconka dokumentuŠkola v prírode II. turnus
iconka datum26.11.
2013
[1564 kB] [pdf]
iconka dokumentuLetná škola bábkového divadla
iconka datum26.11.
2013
[794 kB] [pdf]
iconka dokumentuLetná škola mladých informatikov
iconka datum26.11.
2013
[2261 kB] [pdf]
iconka dokumentuKrajanská detská bilingválna univerzita
iconka datum26.11.
2013
[1155 kB] [pdf]
iconka dokumentuLetný tábor pre deti z Maďarska
iconka datum26.11.
2013
[971 kB] [pdf]
iconka dokumentuDidaktický kurz pre pedagógov
iconka datum26.11.
2013
[810 kB] [pdf]
Hide details for PrihláškyPrihlášky
iconka dokumentuDetská univerzita 2015 - pokyny k prihláške
iconka datum3.2.
2015
[14 kB] [docx]
iconka tlacivaPrihláška - Detská univerzita 2015
iconka datum3.2.
2015
[461 kB] [doc]
iconka dokumentuHarmonogram Detskej univerzity 2015
iconka datum24.4.
2015
[267 kB] [pdf]
Hide details for Študijné programyŠtudijné programy
iconka dokumentuinfo DU
iconka datum16.8.
2011
[4551 kB] [docx]
iconka dokumentuDetská univerzita 2015 - plagát
iconka datum3.2.
2015
[458 kB] [pdf]
iconka dokumentufoto tanec
iconka datum16.8.
2011
[6400 kB] [docx]
iconka dokumentuinfo tanec
iconka datum16.8.
2011
[6439 kB] [docx]
iconka dokumentuinfo tenis
iconka datum16.8.
2011
[2898 kB] [docx]
iconka dokumentuprogram_LSLT
iconka datum25.5.
2011
[1739 kB] [doc]
iconka dokumentuprogram_tenis
iconka datum25.5.
2011
[315 kB] [doc]
iconka dokumentufoto sport
iconka datum16.8.
2011
[4321 kB] [docx]
iconka dokumentuprogram_univerzita
iconka datum25.5.
2011
[159 kB] [docx]
iconka dokumentuprogram_vytvarna
iconka datum25.5.
2011
[120 kB] [doc]
iconka dokumentuprogram_olympiada
iconka datum25.5.
2011
[238 kB] [doc]
iconka dokumentuinfo SVP
iconka datum16.8.
2011
[3980 kB] [docx]
iconka dokumentufoto SVP
iconka datum16.8.
2011
[3222 kB] [docx]
iconka dokumentuhistoria MC UMB
iconka datum15.8.
2011
[23 kB] [docx]
iconka dokumentufoto úvod
iconka datum16.8.
2011
[4854 kB] [docx]
iconka dokumentuinfo sport
iconka datum16.8.
2011
[668 kB] [docx]
iconka dokumentufoto DU
iconka datum16.8.
2011
[3957 kB] [docx]
iconka dokumentuinfo vytvarna
iconka datum16.8.
2011
[6340 kB] [docx]
iconka dokumentuinfo remeslá
iconka datum17.8.
2011
[5561 kB] [docx]
iconka dokumentuDetská univerzita 2014 - dotazník
iconka datum27.1.
2014
[442 kB] [doc]
iconka dokumentuprogram_SVP
iconka datum25.5.
2011
[418 kB] [doc]
iconka dokumentuPrvý bulletin MC UMB
iconka datum30.11.
2011
[7124 kB] [pdf]
iconka dokumentuvyhodnotenie_VYTV
iconka datum25.5.
2011
[118 kB] [doc]
Hide details for Univerzita tretieho vekuUniverzita tretieho veku
iconka dokumentuZápisný list UTV UMB 15/16
iconka datum9.3.
2015
[131 kB] [docx]
iconka dokumentuVšeobecné info k stravovaniu
iconka datum24.4.
2015
[113 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Dlhodobý zámer UMB</font></b></td></t
Dlhodobý zámer UMB
Hide details for Dlhodobý zámer UMBDlhodobý zámer UMB
iconka dokumentuDlhodobý zámer rozvoja Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2008 – 2014 
iconka datum29.5.
2014
[120 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">ERASMUS</font></b></td></tr></table>]
ERASMUS
Hide details for ECTS PACKAGEECTS PACKAGE
iconka dokumentuINTERNATIONAL STUDENTS´ GUIDE to the SLOVAK REPUBLIC
iconka datum22.8.
2010
[484 kB] [doc]
iconka dokumentuINTERNATIONAL STUDENT´S GUIDE TO SLOVAKIA
iconka datum22.8.
2010
[775 kB] [doc]
iconka dokumentuBasic information about MATEJ BEL UNIVERSITY
iconka datum22.8.
2010
[98 kB] [doc]
iconka dokumentuINFORMATION PACKAGE FOR FOREIGN STUDENTS + ECTS courses of Matej Bel University
iconka datum22.8.
2010
[718 kB] [pdf]
iconka dokumentuECTS - Európsky systém transferu kreditov - príručka
iconka datum22.8.
2010
[214 kB] [doc]
iconka dokumentuECTS - European credit transfer system - users´guideErasmus charta študenta
iconka datum22.8.
2010
[224 kB] [doc]
Hide details for UMB - ErasmusUMB - Erasmus
iconka dokumentuERASMUS POLICY STATEMENT 2014-2020
iconka datum10.2.
2014
[1436 kB] [pdf]
iconka prezentacieNové podmienky Erasmus+
iconka datum10.2.
2014
[241 kB] [pdf]
iconka dokumentuECHE, Erasmus+ charta pre vysokoškolské vzdelávanie (2014-2020)
iconka datum31.3.
2014
[1586 kB] [pdf]
iconka dokumentuZOZNAM inštitúcií s platnou Erasmus+ chartou 2015 - 2016
iconka datum24.3.
2015
[3658 kB] [xls]
iconka prezentacieŠtruktúra Erasmus +
iconka datum20.5.
2014
[3120 kB] [pdf]
iconka dokumentuPRIHLÁŠKA študenta so špeciálnymi potrebami (akademický rok 2015/2016)
iconka datum11.5.
2015
[309 kB] [pdf]
iconka dokumentuPRIHLÁŠKA pre zamestnanca vysokej školy so špeciálnymi potrebami (akademický rok 2015/2016)
iconka datum11.5.
2015
[336 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Etický kódex študenta UMB</font></b>
Etický kódex študenta UMB
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
iconka dokumentuEtický kódex študenta UMB
iconka datum22.8.
2010
[88 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Etický kódex zamestnanca UMB</font></
Etický kódex zamestnanca UMB
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
iconka dokumentuEtický kódex zamestnanca UMB
iconka datum2.3.
2011
[761 kB] [ppt]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Habilitačné konanie</font></b></td><
Habilitačné konanie
Hide details for Ekonomickáfakulta UMBEkonomickáfakulta UMB
iconka dokumentuHabilitačné konanie - Stejskal
iconka datum16.4.
2013
[22 kB] [docx]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 2 - Posudok - Čapková
iconka datum15.3.
2013
[69 kB] [rtf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 2 - Posudok - Hudec
iconka datum15.3.
2013
[50 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 2 - Posudok - Macháček
iconka datum15.3.
2013
[21 kB] [docx]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Harmonogram akademického roka</font><
Harmonogram akademického roka
Hide details for 2008/20092008/2009
iconka dokumentuČasový harmonogram akademického roka 2008/2009
iconka datum22.8.
2010
[31 kB] [doc]
Hide details for 2009/20102009/2010
iconka dokumentuČasový harmonogram akademického roka 2009/2010
iconka datum22.8.
2010
[28 kB] [pdf]
iconka dokumentuHarmonogram príjímacieho konania 2009/2010 (prihlášky, skúšky)
iconka datum22.8.
2010
[18 kB] [xls]
iconka dokumentuHarmonogram zápisov na štúdium v akademickom roku 2009/2010
iconka datum22.8.
2010
[23 kB] [xls]
Hide details for 2010/20112010/2011
iconka dokumentuČasový harmonogram podávania prihlášok a konania PP 2010/2011
iconka datum22.8.
2010
[20 kB] [pdf]
iconka dokumentuČasový harmonogram akademického roka 2010/2011
iconka datum22.8.
2010
[29 kB] [pdf]
Hide details for 2011/20122011/2012
iconka dokumentuČasový harmonogram akademického roka 2011/2012
iconka datum19.8.
2010
[30 kB] [pdf]
iconka dokumentuČasový harmonogram podávania prihlášok a konania PP 2011/2012
iconka datum22.8.
2010
[121 kB] [pdf]
Hide details for 2012/20132012/2013
iconka dokumentuČasový harmonogram podávania prihlášok a konania PP 2012/2013
iconka datum17.10.
2011
[121 kB] [pdf]
iconka dokumentuČasový harmonogram akademického roka 2012/2013
iconka datum8.3.
2012
[540 kB] [pdf]
Hide details for 2013/20142013/2014
iconka dokumentuČasový harmonogram podávania prihlášok a konania PP 2013/2014
iconka datum9.1.
2013
[21 kB] [pdf]
iconka dokumentuČasový harmonogram akademického roka 2013/2014
iconka datum15.1.
2013
[504 kB] [pdf]
Hide details for 2014/20152014/2015
iconka dokumentuČasový harmonogram podávania prihlášok a konania PP 2014/2015
iconka datum5.2.
2014
[21 kB] [pdf]
iconka dokumentuČasový harmonogram akademického roka 2014/2015
iconka datum5.2.
2014
[708 kB] [pdf]
Hide details for 2015/20162015/2016
iconka dokumentuČasový harmonogram podávania prihlášok a konania PP 2015/2016
iconka datum13.1.
2015
[202 kB] [pdf]
iconka dokumentuČasový harmonogram akademického roka 2015/2016
iconka datum11.2.
2015
[892 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Hodnotenie kvality poskytovaného vzde
Hodnotenie kvality poskytovaného vzdelávania na UMB
Hide details for 20122012
iconka dokumentuHodnotiaca správa kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UMB
iconka datum23.8.
2012
[403 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 1 - 12 - Prílohy hodnotiacej správy č. 1 - 12
iconka datum23.8.
2012
[109 kB] [docx]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 13 a-g, 14a-g - Prílohy hodnotiacej správy č. 13 a-g,14 a-g
iconka datum23.8.
2012
[233 kB] [xlsx]
iconka dokumentuVyhlásenie o pravdivosti údajov v hodnotiacej správe UMB
iconka datum23.8.
2012
[169 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Kariérne centrum UMB</font></b></td><
Kariérne centrum UMB
Hide details for OznamyOznamy
iconka dokumentuUniverzitný deň kariéry 2011
iconka datum25.7.
2011
[558 kB] [png]
iconka dokumentuKariérový workshop
iconka datum12.3.
2013
[260 kB] [jpg]
iconka dokumentuMotory Červený Kláštor
iconka datum16.2.
2015
[280 kB] [pdf]
iconka dokumentuUniverzitný deň kariéry jeseň 2012
iconka datum23.9.
2012
[410 kB] [jpg]
iconka dokumentuUniverzitný deň kariéry 2012
iconka datum30.3.
2012
[727 kB] [jpg]
iconka dokumentuUniverzitný deň kariéry 2014
iconka datum29.9.
2014
[242 kB] [jpg]
iconka dokumentuProgram Univerzitný deň kariéry 2014
iconka datum29.9.
2014
[1821 kB] [jpg]
iconka dokumentuUDK Peter Sasín
iconka datum29.9.
2014
[317 kB] [jpg]
iconka dokumentuUDK Zuzana Záhradníková
iconka datum29.9.
2014
[479 kB] [pdf]
iconka dokumentuNewsletter pripravovaných aktivít
iconka datum27.1.
2015
[282 kB] [pdf]
iconka dokumentuDeň auditorskej profesie
iconka datum13.10.
2014
[281 kB] [jpeg]
iconka dokumentuOdborná súťaž pre právnikov
iconka datum5.2.
2015
[2111 kB] [pdf]
iconka dokumentuUniverzitný deň kariéry 2012 program
iconka datum30.3.
2012
[729 kB] [jpg]
iconka dokumentuUDK jeseň 2012 program
iconka datum10.10.
2012
[307 kB] [jpg]
iconka dokumentuExkurzia UTV 2014
iconka datum5.5.
2014
[138 kB] [pdf]
iconka dokumentuSeminar_Zaciname
iconka datum5.11.
2012
[372 kB] [pdf]
iconka dokumentuPozvanka_udk-jesen-2012
iconka datum3.8.
2011
[158 kB] [jpg]
iconka dokumentuSeminar_Zaciname
iconka datum11.11.
2012
[361 kB] [pdf]
iconka dokumentuSeminar_Zaciname_prf
iconka datum11.11.
2012
[338 kB] [pdf]
iconka dokumentuSeminar_Zaciname_pdf
iconka datum11.11.
2012
[360 kB] [pdf]
iconka dokumentuUčebný plán DPŠ 2014
iconka datum11.11.
2013
[139 kB] [pdf]
iconka dokumentuprehľad programov pre študentov
iconka datum10.2.
2014
[243 kB] [pdf]
iconka dokumentuTS vysokoškoláci vo firmách
iconka datum24.4.
2014
[266 kB] [pdf]
iconka dokumentuPrihláška na aktivitu KC
iconka datum4.2.
2013
[98 kB] [docx]
iconka dokumentuPrihláška na UDK
iconka datum30.7.
2014
[94 kB] [docx]
Hide details for Stáže, súťaže, grantyStáže, súťaže, granty
iconka dokumentuHenkel recruit German
iconka datum18.5.
2015
[305 kB] [pdf]
iconka dokumentuEY Junior tax C
iconka datum19.2.
2015
[137 kB] [jpg]
iconka dokumentuOman air letuška
iconka datum20.5.
2015
[94 kB] [pdf]
iconka dokumentuDeloitte AA Full time
iconka datum13.1.
2015
[294 kB] [pdf]
iconka dokumentugruyter
iconka datum11.3.
2015
[43 kB] [docx]
iconka dokumentuHenkel Treasury controling
iconka datum4.5.
2015
[322 kB] [pdf]
iconka dokumentuHenkel recruit Spanish
iconka datum18.5.
2015
[268 kB] [pdf]
iconka dokumentuTeach for Slovakia TS
iconka datum5.5.
2015
[287 kB] [pdf]
iconka dokumentuATC kpmg 2014
iconka datum13.10.
2014
[314 kB] [jpg]
iconka dokumentuEY Advisory C
iconka datum19.2.
2015
[160 kB] [jpg]
iconka dokumentuDeloitte Audit Part time
iconka datum20.4.
2015
[73 kB] [pdf]
iconka dokumentuMotory ZTS Strojarne
iconka datum26.2.
2015
[374 kB] [pdf]
iconka dokumentuHenkel recruit French
iconka datum18.5.
2015
[305 kB] [pdf]
iconka dokumentuEY Audit assist.
iconka datum19.2.
2015
[155 kB] [jpg]
iconka dokumentuEY IT C
iconka datum19.2.
2015
[182 kB] [jpg]
iconka dokumentuLeták UMB
iconka datum19.2.
2015
[4956 kB] [pdf]
iconka dokumentuEY TAS_C
iconka datum19.2.
2015
[175 kB] [jpg]
iconka dokumentuHenkel vat specialist
iconka datum23.2.
2015
[211 kB] [pdf]
iconka dokumentuhenkel marketing
iconka datum19.3.
2015
[213 kB] [pdf]
iconka dokumentuEY Breakfast 2015
iconka datum19.2.
2015
[170 kB] [jpg]
iconka dokumentuOdborná stáž spoločnosti Volkswagen - program Trainee
iconka datum13.10.
2014
[627 kB] [pdf]
iconka dokumentuDeloitte prieskum first step
iconka datum24.4.
2015
[5332 kB] [pdf]
iconka dokumentuDeloitte AA Part time
iconka datum13.1.
2015
[175 kB] [pdf]
iconka dokumentuEY Internship AD
iconka datum19.2.
2015
[158 kB] [jpg]
iconka dokumentuDeloitte asistent auditora
iconka datum22.5.
2015
[525 kB] [pdf]
iconka dokumentuey coffee
iconka datum19.3.
2015
[872 kB] []
iconka dokumentuDegiro
iconka datum19.2.
2015
[167 kB] [pdf]
iconka dokumentuey ndk
iconka datum19.3.
2015
[288 kB] [jpg]
iconka dokumentuHenkel recruit Turkish
iconka datum18.5.
2015
[304 kB] [pdf]
iconka dokumentuObch. zástupca Henkel
iconka datum19.2.
2015
[378 kB] [pdf]
iconka dokumentuEssential medic.reprezentant
iconka datum29.4.
2015
[545 kB] [jpg]
iconka dokumentuhenkel inovation Challege 8
iconka datum13.10.
2014
[1648 kB] [pdf]
iconka dokumentuhra Reveal Loreal
iconka datum1.10.
2012
[180 kB] [pdf]
iconka dokumentuSAP Internship program
iconka datum4.10.
2012
[484 kB] [pdf]
iconka dokumentuConsultant COE
iconka datum4.10.
2012
[194 kB] [pdf]
iconka dokumentuTrainee program LIDL
iconka datum11.10.
2012
[2802 kB] [pdf]
iconka dokumentugerman costumer service
iconka datum15.11.
2013
[6 kB] [pdf]
iconka dokumentuStaz šperky a diamanty
iconka datum4.3.
2013
[156 kB] [pdf]
iconka dokumentuPracovná ponuka spol. USYS
iconka datum20.8.
2013
[174 kB] [pdf]
iconka dokumentuprojektovy manažér
iconka datum10.2.
2014
[223 kB] [jpg]
iconka dokumentuRegionálny vedúci LIDL
iconka datum11.10.
2012
[552 kB] [pdf]
iconka dokumentuštipendium australia
iconka datum21.11.
2014
[235 kB] [jpg]
iconka dokumentuKia motors
iconka datum10.4.
2013
[320 kB] [pdf]
iconka dokumentuWorkspace Europe
iconka datum25.6.
2013
[11132 kB] [pdf]
iconka dokumentuTax Challenge 2014
iconka datum13.10.
2014
[102 kB] [jpg]
iconka dokumentuHenkel Accounting
iconka datum25.11.
2014
[211 kB] [pdf]
iconka dokumentuNP_Podravka
iconka datum2.3.
2015
[282 kB] [pdf]
iconka dokumentuAffinitas
iconka datum7.4.
2013
[383 kB] [pdf]
iconka dokumentuLektor poľského jazyka
iconka datum28.8.
2013
[163 kB] [pdf]
iconka dokumentuFrench speakers wanted
iconka datum20.6.
2013
[133 kB] [pdf]
iconka dokumentuStudent Academy EY 2014
iconka datum13.10.
2014
[117 kB] [jpg]
iconka dokumentuHenkel Artworks
iconka datum14.10.
2013
[261 kB] [pdf]
iconka dokumentutesco stores
iconka datum15.5.
2014
[98 kB] [pdf]
iconka dokumentuHenkel Bra Italy
iconka datum14.10.
2013
[316 kB] [pdf]
iconka dokumentuJob opportunities
iconka datum22.3.
2013
[166 kB] [pdf]
iconka dokumentuTax Internship E&Y
iconka datum11.10.
2013
[125 kB] [pdf]
iconka dokumentuTax Assistant E&Y
iconka datum11.10.
2013
[124 kB] [pdf]
iconka dokumentuCassi-učiteľ AJ
iconka datum25.2.
2013
[108 kB] [pdf]
iconka dokumentuGerman speakers wanted
iconka datum20.6.
2013
[429 kB] [pdf]
iconka dokumentuTlačiarne BB
iconka datum16.1.
2013
[44 kB] [jpg]
iconka dokumentusystem analyst henkel
iconka datum3.12.
2014
[212 kB] [pdf]
iconka dokumentufinanncial henkel
iconka datum3.12.
2014
[200 kB] [pdf]
iconka dokumentuTrainee Sberbank
iconka datum21.5.
2014
[248 kB] [pdf]
iconka dokumentuSario
iconka datum15.5.
2014
[72 kB] [pdf]
iconka dokumenturecruiter academy
iconka datum22.8.
2014
[167 kB] [pdf]
iconka dokumentuConvice-ponuky pre informatikov
iconka datum29.10.
2014
[294 kB] [pdf]
iconka dokumentuHenkel Accountant esp
iconka datum14.10.
2013
[316 kB] [pdf]
iconka dokumentumaster data henkel
iconka datum3.12.
2014
[210 kB] [pdf]
iconka dokumentuIBD_Slovensko
iconka datum11.11.
2012
[169 kB] [pdf]
iconka dokumentuEaY Christmastree
iconka datum21.11.
2012
[235 kB] [pdf]
iconka dokumentuTeach for Slovakia
iconka datum7.5.
2013
[117 kB] [pdf]
iconka dokumentuDecathlon
iconka datum6.6.
2014
[162 kB] [pdf]
iconka dokumentueDarling costumer care agent
iconka datum16.1.
2013
[150 kB] [pdf]
iconka dokumentuVÚB operátor KC
iconka datum17.10.
2013
[96 kB] [pdf]
iconka dokumentuProvital koordinator realizator projektu
iconka datum28.4.
2013
[138 kB] [pdf]
iconka dokumentuOpen Day Deloitte 2014
iconka datum13.11.
2014
[180 kB] [pdf]
iconka dokumentuREED costumer service
iconka datum18.11.
2014
[51 kB] [pdf]
iconka dokumentuSmartchoise učiteľ MŠ Nemecko
iconka datum19.2.
2015
[1988 kB] [pdf]
iconka dokumentuAnalytik VÚB
iconka datum18.6.
2014
[216 kB] [pdf]
iconka dokumentuAcconut bank Henkel
iconka datum5.1.
2015
[233 kB] [pdf]
iconka dokumentuRakúsko-nemecký deň
iconka datum20.9.
2013
[123 kB] [pdf]
iconka dokumentuHenkel Accountant srb cro
iconka datum14.10.
2013
[316 kB] [pdf]
iconka dokumentuVÚB brigádnik SB KC
iconka datum17.10.
2013
[135 kB] [pdf]
iconka dokumentuVÚB brigádnik KC
iconka datum17.10.
2013
[134 kB] [pdf]
iconka dokumentuosobný asistent osturna
iconka datum14.10.
2014
[201 kB] [pdf]
iconka dokumentuProgram Executive
iconka datum4.2.
2013
[122 kB] [pdf]
iconka dokumentueDarling on line redakcia
iconka datum16.1.
2013
[151 kB] [pdf]
iconka dokumentuAssurance Assistant E&Y
iconka datum11.10.
2013
[125 kB] [pdf]
iconka dokumentuprac.ponuka Rakúsko
iconka datum20.6.
2013
[110 kB] [pdf]
iconka dokumentuOdborná stáž spoločnosti Casamundo - program Praktikum
iconka datum12.10.
2011
[263 kB] [pdf]
iconka dokumentuOdborná stáž spoločnosti Casamundo - program Trainee
iconka datum12.10.
2011
[263 kB] [pdf]
iconka dokumentuPracovná ponuka Audit Deloitte
iconka datum12.10.
2011
[306 kB] [pdf]
iconka dokumentuPracovná ponuka Tax Deloitte
iconka datum12.10.
2011
[314 kB] [pdf]
iconka dokumentuPP Tax assistant
iconka datum13.4.
2012
[314 kB] [pdf]
iconka dokumentustaz_marketincee
iconka datum14.5.
2012
[324 kB] [pdf]
iconka dokumentustaz_videopluger
iconka datum30.8.
2012
[86 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Kontakty</font></b></td></tr></table>
Kontakty
Hide details for Rektorát UMBRektorát UMB
iconka dokumentuTelefónny zoznam - Rektorát UMB
iconka datum18.5.
2015
[702 kB] [pdf]
iconka dokumentuTelefónny zoznam - Rektorát UMB - abecedne
iconka datum18.5.
2015
[703 kB] [pdf]
Hide details for Študijné oddelenia Študijné oddelenia
iconka dokumentuKontakty - študijné oddelenia
iconka datum20.9.
2010
[27 kB] [xls]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Kreditový systém štúdia</font></b></
Kreditový systém štúdia
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
iconka dokumentuPonuka univerzitných predmetov
iconka datum22.8.
2010
[32 kB] [doc]
iconka prezentacieKreditový systém štúdia - prezentácia Ponuka univerzitných predmetov
iconka datum22.8.
2010
[289 kB] [pps]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Logo UMB</font></b></td></tr></table>
Logo UMB
Hide details for OsvedčenieOsvedčenie
iconka dokumentuLogo UMB - osvedčenie o zápise ochrannej známky
iconka datum9.8.
2005
[828 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Medzinárodná dimenzia vzdelávania </f
Medzinárodná dimenzia vzdelávania
Hide details for Kurzy ECTSKurzy ECTS
iconka dokumentuINTERNATIONAL STUDENTS´ GUIDE to the SLOVAK REPUBLIC
iconka datum22.8.
2010
[484 kB] [doc]
iconka dokumentuINTERNTIONAL STUDENT´S GUIDE TO SLOVAKIA
iconka datum22.8.
2010
[775 kB] [doc]
iconka dokumentuBasic information about MATEJ BEL UNIVERSITY
iconka datum22.8.
2010
[98 kB] [doc]
iconka dokumentuINFORMATION PACKAGE FOR FOREIGN STUDENTS + ECTS courses of Matej Bel University
iconka datum22.8.
2010
[718 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Medzinárodné vzťahy</font></b></td><
Medzinárodné vzťahy
Hide details for Štipendiá a stážeŠtipendiá a stáže
iconka dokumentuRozvojové stáže GLEN 2012
iconka datum9.1.
2012
[107 kB] [pdf]
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
iconka dokumentuMedzinárodná zmluvná spolupráca na celouniverzitnej úrovni
iconka datum22.8.
2010
[33 kB] [doc]
iconka dokumentuUniverzitná agentúra frankofónie
iconka datum22.8.
2010
[25 kB] [doc]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Metodické pokyny</font></b></td></tr>
Metodické pokyny
Hide details for Metodický pokyn č. 02/2007Metodický pokyn č. 02/2007
iconka dokumentuMetodický pokyn č. 2 /2007 pre zavedenie prevádzky Systému multifunkčných preukazov zamestnancov UMB
iconka datum12.2.
2007
[3994 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 01/2007 - Harmonogram vydávania preukazov pre zamestnancov UMB v Banskej Bystrici
iconka datum12.2.
2007
[572 kB] [doc]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">O univerzite</font></b></td></tr></ta
O univerzite
Hide details for Dvadsaťročná UMBDvadsaťročná UMB
iconka dokumentuDvadsaťročná UMB - Úvod
iconka datum24.10.
2012
[170 kB] [pdf]
iconka dokumentuDvadsaťročná UMB - kniha prof. Martuliaka
iconka datum24.10.
2012
[2366 kB] [pdf]
iconka dokumentu1. kapitola - Banskobystrické školstvo v historickom prehľade (s akcentom na stredné školy)
iconka datum30.10.
2012
[329 kB] [pdf]
iconka dokumentu2. kapitola - Začiatky a vývoj vysokoškolského vzdelávania v meste do vzniku Pedagogickej fakulty
iconka datum30.10.
2012
[312 kB] [pdf]
iconka dokumentu3. kapitola - Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici
iconka datum30.10.
2012
[407 kB] [pdf]
iconka dokumentu4. kapitola - Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici Vysokej školy ekonomickej Bratislava
iconka datum30.10.
2012
[210 kB] [pdf]
iconka dokumentu5. kapitola - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, jej centrálne orgány a súčasti
iconka datum30.10.
2012
[758 kB] [pdf]
iconka dokumentu6. kapitola - Medzinárodná spolupráca UMB so zahraničnými vysokými školami
iconka datum30.10.
2012
[242 kB] [pdf]
iconka dokumentu7. kapitola - Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
iconka datum30.10.
2012
[738 kB] [pdf]
iconka dokumentu8. kapitola - Kultúrno-umelecké a telovýchovno-športové aktivity UMB
iconka datum30.10.
2012
[286 kB] [pdf]
iconka dokumentu9. kapitola - Študentské organizácie na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici
iconka datum30.10.
2012
[190 kB] [pdf]
iconka dokumentu10. kapitola - Ďalšie vysoké školy a najbližšie spolupracujúce inštitúcie v meste
iconka datum30.10.
2012
[254 kB] [pdf]
iconka dokumentuDvadsaťročná UMB - Summary
iconka datum30.10.
2012
[95 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Občianske združenie UMB</font></b><
Občianske združenie UMB
Hide details for StanovyStanovy
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 1 - Dodatok č. 1 k Stanovám OZ UMB
iconka datum6.12.
2013
[542 kB] [jpg]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 1 - Dodatok č. 1 k Stanovám OZ UMB
iconka datum6.12.
2013
[542 kB] [jpg]
iconka dokumentuStanovy Občianskeho združenia Universitas Matthiae Belii
iconka datum15.2.
2011
[1944 kB] [pdf]
Hide details for TlačiváTlačivá
iconka tlacivaV Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
iconka datum2.3.
2015
[351 kB] [pdf]
iconka tlacivaPotvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
iconka datum2.3.
2015
[47 kB] [doc]
iconka tlacivaPoučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
iconka datum2.3.
2015
[138 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">OZ UMB</font></b></td></tr></table>]
OZ UMB
Hide details for 20102010
iconka dokumentuŠport pre všetkých - Letný semester 2010
iconka datum17.2.
2010
[69 kB] [pdf]
iconka dokumentuKOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2010
iconka datum17.2.
2010
[197 kB] [pdf]
Hide details for 20112011
iconka dokumentuKOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2011
iconka datum1.2.
2011
[7683 kB] [pdf]
Hide details for 20122012
iconka dokumentuKOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2012
iconka datum1.2.
2011
[7132 kB] [pdf]
iconka dokumentuKonferencia - pozvánka
iconka datum29.2.
2012
[24 kB] [pdf]
Hide details for 20132013
iconka dokumentuKOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2013
iconka datum26.2.
2013
[7848 kB] [pdf]
Hide details for 20142014
iconka dokumentuDodatok č. 12 ku Kolektívnej zmluve UMB 2013 pre rok 2014
iconka datum5.5.
2014
[3000 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 1 - ZÁSADY tvorby a použitia Sociálneho fondu
iconka datum5.5.
2014
[76 kB] [pdf]
Hide details for 20152015
iconka dokumentuKolektívna zmluva UMB na rok 2015
iconka datum17.12.
2014
[920 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Oznamy</font></b></td></tr></table>]
Oznamy
Hide details for 2010/2011 - II. semester2010/2011 - II. semester
iconka dokumentuPonuka práce spoločnosti AT&T
iconka datum27.4.
2011
[595 kB] [pdf]
iconka dokumentuTermíny realizácie kvalifikačných štúdií - jeseň 2011
iconka datum16.6.
2011
[362 kB] [doc]
iconka dokumentuTermíny realizácie aktivít v rámci záujmového vzdelávania - jeseň 2011
iconka datum17.6.
2011
[459 kB] [doc]
iconka dokumentu13. medzinárodná letná škola - plagát
iconka datum20.6.
2011
[657 kB] [jpg]
iconka dokumentuPredaj_osobneho_motoroveho_vozidla
iconka datum7.7.
2011
[1198 kB] [pdf]
iconka dokumentu13. medzinárodná letná škola - podrobné informácie
iconka datum20.6.
2011
[10 kB] [doc]
iconka dokumentu13. medzinárodná letná škola - application form
iconka datum20.6.
2011
[116 kB] [doc]
iconka dokumentuInzerát - ponuka prenájmu - Liptovský Trnovec
iconka datum22.7.
2011
[143 kB] [pdf]
iconka dokumentuPonuka stáží so zameraním na oblasť migrácie
iconka datum9.2.
2011
[496 kB] [pdf]
iconka dokumentuDiskusia - Prečo Áno dobrovolníctvu v EÚ
iconka datum27.4.
2011
[566 kB] [jpg]
iconka dokumentuABB 2011 plagát
iconka datum29.4.
2011
[940 kB] [jpg]
iconka dokumentuMedzinárodná mediálna súťaž pre študentov VŠ
iconka datum9.2.
2011
[432 kB] [pdf]
iconka dokumentuOznam NOISIC - objednanie
iconka datum2.3.
2011
[375 kB] [rtf]
iconka dokumentuDobrovolníctvo cez objektív
iconka datum9.3.
2011
[407 kB] [pdf]
iconka dokumentuTýždeň slovenských knižníc
iconka datum21.3.
2011
[187 kB] [pdf]
iconka dokumentuSúťaž OSN - stop násilu na ženách
iconka datum21.3.
2011
[50 kB] [pdf]
iconka dokumentu6. máj 2011 EkoUniverzity - konferencia
iconka datum11.4.
2011
[358 kB] [pdf]
iconka dokumentu18. apríl 2011 Foklórny večer s UFS Mladosť
iconka datum13.4.
2011
[435 kB] [pdf]
Hide details for 2010/2011 - I. semester2010/2011 - I. semester
iconka dokumentuProgram Divadla akadémie umení November 2010
iconka datum29.10.
2010
[1227 kB] [pdf]
iconka dokumentuPOZVÁNKA na 9. medzinárodné sympózium o zborovom speve CANTUS CHORALIS SLOVACA
iconka datum21.10.
2010
[3138 kB] [jpg]
iconka dokumentuPonuka vzdelávacích aktivít Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB v BB
iconka datum25.8.
2010
[7643 kB] [pdf]
iconka dokumentuCCV UMB pripravuje otvorenie programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov
iconka datum17.12.
2010
[45 kB] [pdf]
iconka dokumentuKariérne centrum UMB - tréning - trh práce
iconka datum21.1.
2011
[178 kB] [pdf]
iconka dokumentuVýzva na predloženie ponuky na predmet zákazky „Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre UMB v Banskej Bystrici a jej súčasti“
iconka datum5.10.
2010
[641 kB] [doc]
iconka dokumentuŠtudentská súťaž STOCK MARKET CHALLENGE - SLOVAK REPUBLIC
iconka datum27.10.
2010
[334 kB] [pdf]
iconka dokumentuXI. Univerzitný Bál UMB
iconka datum17.12.
2010
[106 kB] [pdf]
iconka dokumentuCCV UMB organizuje štvorsemestrálne Doplňujúce pedagogické štúdium
iconka datum17.12.
2010
[38 kB] [pdf]
iconka dokumentuVEDECKÁ KAVIAREŇ v rámci projektu Veda v centre
iconka datum10.10.
2010
[222 kB] [pdf]
iconka dokumentu11. Zimné majstrovstvá zamestnancov UMB
iconka datum17.12.
2010
[48 kB] [pdf]
iconka dokumentuPozvánka na slávnostné otvorenie akademického roka 2010/2011
iconka datum25.8.
2010
[161 kB] [pdf]
iconka dokumentuPonuka pracovného miesta Odborný referent na referáte VO_21.10.2010
iconka datum21.10.
2010
[24 kB] [doc]
iconka dokumentuCCV UMB ponúka možnosti štúdia vo vzdelávacích aktivitách
iconka datum17.12.
2010
[141 kB] [pdf]
iconka dokumentuObchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku na Komenského ulici v Banskej Bystrici
iconka datum6.10.
2010
[960 kB] [doc]
iconka dokumentuTrendence Graduate Barometer 2010
iconka datum3.11.
2010
[278 kB] [pdf]
Hide details for 2011/2012 II. semester2011/2012 II. semester
iconka dokumentuStretnutie veľvyslancov Nemecka a Francúzska
iconka datum9.2.
2012
[576 kB] [pdf]
iconka dokumentuDarujte krv
iconka datum14.2.
2012
[181 kB] [pdf]
iconka dokumentuPrednáška podpredsedu NR SR - Ľudské práva a Ústava SR
iconka datum14.2.
2012
[267 kB] [pdf]
iconka dokumentuQuo vadis Erasmus
iconka datum14.2.
2012
[2748 kB] [jpg]
iconka dokumentuŠport pre všetkých LS 2012
iconka datum5.3.
2012
[144 kB] [pdf]
iconka dokumentuPonuka kurzov LS 2012/2012 pre pedagog. zamestnancov a pracovníkov VaV
iconka datum22.2.
2012
[808 kB] [pdf]
iconka dokumentuPonuka kurzov LS 2012/2012 - prihlasovací formulár
iconka datum12.3.
2012
[337 kB] [pdf]
iconka dokumentuProgram Divadla akadémie umeni v BB - marec
iconka datum27.2.
2012
[5516 kB] [pdf]
iconka dokumentuUniverzitný knižnica UMB - Predajná výstava knižných noviniek
iconka datum14.3.
2012
[935 kB] [pdf]
iconka dokumentuUniverzitný knižnica UMB - Odborná prednáška Černobyľ
iconka datum16.3.
2012
[7492 kB] [pdf]
iconka dokumentuUniverzitný knižnica UMB - Podujatie Emerald
iconka datum28.3.
2012
[740 kB] [pdf]
iconka dokumentuBažant Majáles 2012
iconka datum11.4.
2012
[3000 kB] [jpg]
iconka dokumentuInformačný deň - 7 RP
iconka datum18.4.
2012
[385 kB] [pdf]
iconka dokumentuInformačný deň - 7 RP - program
iconka datum18.4.
2012
[259 kB] [pdf]
iconka dokumentuPredajná výstava - politologia, právo
iconka datum19.4.
2012
[325 kB] [pdf]
iconka dokumentuOdborná prednáška Mgr. Andrey Odlerovej
iconka datum19.4.
2012
[739 kB] [pdf]
iconka dokumentuV4 fórum inovatívneho účenia - sprievodné podujatie
iconka datum23.4.
2012
[5757 kB] [pdf]
iconka dokumentuV4 fórum inovatívneho účenia - program
iconka datum23.4.
2012
[2358 kB] [jpg]
iconka dokumentuDatabázy Web of Knowledge
iconka datum24.4.
2012
[429 kB] [pdf]
iconka dokumentuAHELO - prevzatie poukážok
iconka datum24.4.
2012
[31 kB] [pdf]
iconka dokumentuDeň Európy s EDC UK UMB
iconka datum3.5.
2012
[6229 kB] [pdf]
iconka dokumentuVedecká kniha 2012 - Univerzitná knižnica UMB
iconka datum3.5.
2012
[242 kB] [pdf]
iconka dokumentuPozvánka na informačný deň PEOPLE - Marie Curie
iconka datum10.5.
2012
[297 kB] [pdf]
iconka dokumentuMedzinárodný univerzitný turnaj
iconka datum16.5.
2012
[823 kB] [jpg]
iconka dokumentuAmnesty International
iconka datum18.5.
2012
[437 kB] [pdf]
iconka dokumentuPredaj auta UMB
iconka datum21.5.
2012
[238 kB] [pdf]
iconka dokumentuVedecká kaviareň - Beloslav Riečan
iconka datum30.5.
2012
[127 kB] [pdf]
iconka dokumentuDivadlo Akadémie umení - jún 2012
iconka datum8.6.
2012
[1643 kB] [pdf]
iconka dokumentuSAIA – Informačné stretnutie o štipendiách na mobilitu v zahraničí
iconka datum8.6.
2012
[394 kB] [pdf]
Hide details for 2011/2012 I. semester2011/2012 I. semester
iconka dokumentuOtvorenie ak. roka 2011/2012 - plagát
iconka datum23.8.
2011
[243 kB] [jpg]
iconka dokumentuNoc výskumníkov - 23.9.2011
iconka datum23.8.
2011
[2611 kB] [pdf]
iconka dokumentuPOZOR! NEPRAVDIVÉ INFORMÁCIE O UMB NA STRÁNKACH HOSPODÁRSKYCH NOVÍN
iconka datum26.8.
2011
[37 kB] [pdf]
iconka dokumentuVedecká kaviareň - Peter Salner
iconka datum26.8.
2011
[219 kB] [pdf]
iconka dokumentuPozvanka na konferenciu: Ženy v slovenskom / európskom akademickom a výskumnom prostredí
iconka datum5.9.
2011
[236 kB] [pdf]
iconka dokumentuDni dobrovolníctva v Banskej Bystrici
iconka datum6.9.
2011
[79 kB] [pdf]
iconka dokumentuPrednáška Roberta P. Murphyho na temu Money and Banking System: State vs. Market.
iconka datum20.9.
2011
[1333 kB] [jpg]
iconka dokumentuTýždeň vedy a techniky na Slovensku 7. - 11. november 2011
iconka datum22.9.
2011
[264 kB] [pdf]
iconka dokumentuUniverzitný deň kariéry 2011
iconka datum26.9.
2011
[569 kB] [pdf]
iconka dokumentuŠtudentská kvapka krvi 2011
iconka datum27.9.
2011
[318 kB] [pdf]
iconka dokumentuBeseda - India
iconka datum29.9.
2011
[502 kB] [jpg]
iconka dokumentuPriatelia zeme CEPA - Kurz o udržateľnej energetike
iconka datum30.9.
2011
[2717 kB] [pdf]
iconka dokumentuAkadémia umení BB - Projekt Artorium 2011
iconka datum10.10.
2011
[1158 kB] [pdf]
iconka dokumentuTýždeň vedy a techniky na Slovensku 7. - 11. november 2011
iconka datum13.10.
2011
[385 kB] [pdf]
iconka dokumentuProgram Divadla akadémie umeni v BB - november
iconka datum17.10.
2011
[4506 kB] [pdf]
iconka dokumentuVedecká kaviareň - Vladimír Štefko
iconka datum19.10.
2011
[199 kB] [pdf]
iconka dokumentuPredajná výstava vydavateľstva Portál
iconka datum24.10.
2011
[1068 kB] [pdf]
iconka dokumentuDni vedy a otvorených dverí na UMB 7. – 18. 11. 2011
iconka datum24.10.
2011
[715 kB] [pdf]
iconka tlacivaNominácia na ocenenie dobrovolníckej práce Srdce na dlani 2011 v BBSK
iconka datum2.11.
2011
[180 kB] [doc]
iconka dokumentuŠtatút Srdce na dlani 2011 v BBSK
iconka datum2.11.
2011
[123 kB] [pdf]
iconka dokumentuSpomienkové stretnutie ku Dňu boja za slobodu a demokraciu
iconka datum3.11.
2011
[465 kB] [pdf]
iconka dokumentuPodujatia UK UMB - Dni vedy a otvorených dverí na UMB 2011
iconka datum10.11.
2011
[391 kB] [pdf]
iconka dokumentuPodujatia UK UMB - Prezentácia Databázy ProQuest
iconka datum10.11.
2011
[855 kB] [pdf]
iconka dokumentuPodujatia UK UMB - Predajná výstava odbornej zahraničnej literatúry v spolupráci s vydavateľstvom Slovart G.T.G
iconka datum10.11.
2011
[9715 kB] [pdf]
iconka dokumentuPozvánka na prednášku na FPVaMV
iconka datum21.11.
2011
[1918 kB] [pdf]
iconka dokumentuFestival Zem, voda, vzduch - plagát
iconka datum23.8.
2011
[1745 kB] [pdf]
iconka dokumentuVedecká kaviareň - Viera Feglová
iconka datum21.11.
2011
[172 kB] [pdf]
iconka dokumentuPrednáška ministra školstva E. Jurzycu
iconka datum30.11.
2011
[424 kB] [pdf]
iconka dokumentuPozvánka UK UMB - Prezentácia Databázy ScienceDirect a Scopus
iconka datum1.12.
2011
[846 kB] [pdf]
iconka dokumentuVedecká kaviareň - Stanislav Komárek
iconka datum5.12.
2011
[195 kB] [pdf]
iconka dokumentuProgram Divadla akadémie umeni v BB - január
iconka datum9.1.
2012
[3479 kB] [pdf]
iconka dokumentuPozvanka na konkurz - prax vo Švajčiarsku
iconka datum9.1.
2012
[17 kB] [docx]
iconka dokumentuXII. univerzitný bál
iconka datum10.1.
2012
[153 kB] [jpg]
iconka dokumentuXII. zimné majstrovstvá zamestnancov UMB
iconka datum19.1.
2012
[48 kB] [pdf]
iconka dokumentuProgram Divadla akadémie umeni v BB - február
iconka datum16.1.
2012
[262 kB] [pdf]
iconka dokumentuTýždeň slovenských knižníc 2012 - Univerzitná knižnica UMB
iconka datum22.3.
2012
[131 kB] [jpg]
Hide details for 2012/2013 II. semester2012/2013 II. semester
iconka dokumentuMasterclasses z časticovej fyziky
iconka datum18.2.
2013
[97 kB] [pdf]
iconka dokumentuIzraelsko-slovenské vzťahy
iconka datum19.2.
2013
[628 kB] [pdf]
iconka dokumentuŠvajčiarsko-slovenský štipendijný fond
iconka datum19.2.
2013
[796 kB] [pdf]
iconka dokumentuStretnutie so spisovateľom Michalom Hvoreckým
iconka datum27.2.
2013
[793 kB] [pdf]
iconka dokumentuZimné majstrovstvá zamestnancov UMB
iconka datum27.2.
2013
[28 kB] [pdf]
iconka dokumentuObhajoba doktorskej dizertačnej práce RNDr. Vladimíra Britaňáka, CSc.
iconka datum5.3.
2013
[37 kB] [pdf]
iconka dokumentuŠport pre všetkých LS 2013
iconka datum11.3.
2013
[144 kB] [pdf]
iconka dokumentuTýždeň slovenských knižníc v Univerzitnej knižnici UMB
iconka datum14.3.
2013
[173 kB] [pdf]
iconka dokumentuScienceDirect a Scopus – efektívne vyhľadávanie v databázach
iconka datum14.3.
2013
[585 kB] [pdf]
iconka dokumentuKeď vzduch vonia oceánom - potulky po Islande, Írsku a Portugalsku
iconka datum15.3.
2013
[7271 kB] [pdf]
iconka dokumentuPredajná výstava odborných publikácií a knižných noviniek PORTÁL – CESTA ZA POZNANÍM
iconka datum19.3.
2013
[1084 kB] [pdf]
iconka dokumentuVolejbalový turnaj UMB
iconka datum26.3.
2013
[218 kB] [pdf]
iconka dokumentuPredajná výstava zahraničnej literatúry Právo
iconka datum3.4.
2013
[2070 kB] [pdf]
iconka dokumentuBeseda - Politikum cyrilo-metodskej misie
iconka datum4.4.
2013
[458 kB] [pdf]
iconka dokumentuVýzva UMB - Podpora doktorandov cez osobný plán rozvoja
iconka datum4.4.
2013
[22 kB] [pdf]
iconka dokumentuKoncert UFS Mladosť
iconka datum10.4.
2013
[1261 kB] [png]
iconka dokumentu1. UMB Cykloakcia
iconka datum17.4.
2013
[536 kB] [pdf]
iconka dokumentuPozvánka na prednášku Divided identity in Northern Ireland
iconka datum17.4.
2013
[915 kB] [pdf]
iconka dokumentuStretnutie francúzskeho a nemeckého veľvyslanca na UMB
iconka datum18.4.
2013
[574 kB] [pdf]
iconka dokumentuVyšehradské mládežnícke fórum 2013
iconka datum23.4.
2013
[116 kB] [pdf]
iconka dokumentuPredajná výstava - Politológia
iconka datum26.4.
2013
[2754 kB] [pdf]
iconka dokumentuPrieskum názorov študentov UMB
iconka datum29.4.
2013
[863 kB] [docx]
iconka dokumentuSúťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2013
iconka datum30.4.
2013
[362 kB] [pdf]
iconka dokumentu2. cykloakcia UMB
iconka datum3.5.
2013
[905 kB] [pdf]
iconka dokumentuDeň Európy s EDC
iconka datum6.5.
2013
[338 kB] [pdf]
iconka dokumentuDFsk Raslavičan vystúpi v Aule Beliana
iconka datum14.5.
2013
[2809 kB] [pdf]
iconka dokumentu3. cykloakcia UMB
iconka datum13.5.
2013
[910 kB] [pdf]
iconka dokumentuTenisový turnaj zamestnancov UMB 2013
iconka datum14.5.
2013
[231 kB] [pdf]
iconka dokumentu4. cykloakcia UMB
iconka datum29.5.
2013
[908 kB] [pdf]
iconka dokumentu5. cykloakcia UMB
iconka datum11.6.
2013
[903 kB] [pdf]
iconka dokumentuUdelenie titulu Doctor honoris causa UMB - Šikula, Kišš
iconka datum18.6.
2013
[56 kB] [pdf]
iconka dokumentuPonuka práce pre študentov - Salzburg/Rakúsko
iconka datum26.6.
2013
[50 kB] [pdf]
iconka dokumentuVI. UMB cykloakcia
iconka datum2.7.
2013
[906 kB] [pdf]
iconka dokumentuVIII. UMB cykloakcia
iconka datum28.8.
2013
[907 kB] [pdf]
Hide details for 2012/2013 I. semester2012/2013 I. semester
iconka dokumentuŠtrajk UMB 13.9.2012
iconka datum7.9.
2012
[30 kB] [pdf]
iconka dokumentuTenisový turnaj zamestnancov UMB
iconka datum14.9.
2012
[81 kB] [pdf]
iconka dokumentuNoc výskumníkov 2012
iconka datum17.9.
2012
[1356 kB] [pdf]
iconka dokumentuStartup Weekend Košice 2012
iconka datum17.9.
2012
[1210 kB] [pdf]
iconka dokumentuOtvorenie akademického roka 2012/2013
iconka datum18.9.
2012
[238 kB] [pdf]
iconka dokumentuPohar SNP karate 2012
iconka datum1.10.
2012
[2685 kB] [jpg]
iconka dokumentuLucia Kováčiková - profil
iconka datum1.10.
2012
[361 kB] [pdf]
iconka dokumentuOtvorenie Centra poľského jazyka
iconka datum1.10.
2012
[127 kB] [pdf]
iconka dokumentuSAIA - informačné stretnutie
iconka datum1.10.
2012
[457 kB] [pdf]
iconka dokumentuPozvánka na ActivConference 2012
iconka datum3.10.
2012
[374 kB] [pdf]
iconka dokumentuPrihláška na ActivConference 2012
iconka datum3.10.
2012
[144 kB] [docx]
iconka dokumentuPredajná výstava - Zahraničné publikácie - zdroj poznania
iconka datum12.10.
2012
[581 kB] [pdf]
iconka dokumentuPodujatie UK UMB - Open Access Day - 24.10.2012
iconka datum16.10.
2012
[981 kB] [pdf]
iconka dokumentuŠtudentská osobnosť Slovenska
iconka datum17.10.
2012
[647 kB] [pdf]
iconka dokumentuOtvorenie Info centra Nato
iconka datum17.10.
2012
[86 kB] [pdf]
iconka dokumentuSvet knihy - svet vzdelania
iconka datum17.10.
2012
[1018 kB] [pdf]
iconka dokumentuPríležitostná poštová pečiatka UMB
iconka datum26.10.
2012
[1110 kB] [jpg]
iconka dokumentuŽeny, ktoré rozhodujú II
iconka datum30.10.
2012
[1226 kB] [pdf]
iconka dokumentuDni vedy a otvorených dverí na UMB 2012
iconka datum31.10.
2012
[609 kB] [pdf]
iconka dokumentuTýždeň vedy a techniky na Slovensku 2012 - Univerzitná knižnica UMB
iconka datum5.11.
2012
[484 kB] [pdf]
iconka dokumentuVedecká kaviareň s prof. Jánom Findrom
iconka datum5.11.
2012
[145 kB] [pdf]
iconka dokumentuPodujatie UK - Odborný seminár ScienceDirect a Scopus – efektívne vyhľadávanie v databázach
iconka datum5.11.
2012
[710 kB] [pdf]
iconka dokumentuHenkel Innovation Challenge
iconka datum6.11.
2012
[682 kB] [doc]
iconka dokumentuPrednáška prof. Dr. Michala Harpáňa - Kontexty slovenskej literatúry na Dolnej zemi
iconka datum7.11.
2012
[38 kB] [pdf]
iconka dokumentuPodujatie UK UMB - Editorské expedície
iconka datum14.11.
2012
[1192 kB] [pdf]
iconka dokumentuPodujatie UK UMB - Pamäť Dunaja
iconka datum14.11.
2012
[399 kB] [pdf]
iconka dokumentuCEFRES - výberové konanie
iconka datum15.11.
2012
[115 kB] [pdf]
iconka dokumentuOSN - ponuka práce
iconka datum15.11.
2012
[83 kB] [pdf]
iconka dokumentuVyhlásenie štrajk
iconka datum22.11.
2012
[34 kB] [doc]
iconka dokumentuVedecko-umelecký dialóg Petra Hrušku a Jakuba Chrobáka
iconka datum22.11.
2012
[1032 kB] [pdf]
iconka dokumentuEfektívne učenie sa na vysokej škole III.
iconka datum22.11.
2012
[761 kB] [pdf]
iconka dokumentuVianočný trh - podujatie UK
iconka datum7.12.
2012
[3391 kB] [pdf]
iconka dokumentuZimné študentské hry 15. - 17.2.2013
iconka datum7.12.
2012
[2827 kB] [jpg]
iconka dokumentuXIII. Univerzitný Bál
iconka datum10.12.
2012
[837 kB] [pdf]
iconka dokumentuReprezentačný program UFS Mladosť
iconka datum8.1.
2013
[3204 kB] [JPG]
Hide details for 2013/2014 II. semester2013/2014 II. semester
iconka dokumentuAZU - Vízie 2014
iconka datum15.1.
2014
[357 kB] [pdf]
iconka dokumentuUniversity Dance Center - tanečné a pohybové kurzy na škole
iconka datum16.1.
2014
[924 kB] [png]
iconka dokumentuSAIA - informačný seminár leto 2014
iconka datum28.1.
2014
[186 kB] [pdf]
iconka dokumentuPrednášky prof. SAARI z Fínska
iconka datum4.2.
2014
[442 kB] [pdf]
iconka dokumentuObhajoba doktorskej dizertačnej práce prof. RNDr. Kataríny Cechlárovej, CSc.
iconka datum11.2.
2014
[30 kB] [pdf]
iconka dokumentuLamavica 2014
iconka datum6.2.
2014
[7186 kB] [jpg]
iconka dokumentuŠtipendijný program Sciex-NMSch
iconka datum20.2.
2014
[740 kB] [pdf]
iconka dokumentuStanovisko k článku na www.udalosti.noviny.sk
iconka datum21.2.
2014
[359 kB] [pdf]
iconka dokumentuZimné študentské hry 2014
iconka datum25.2.
2014
[374 kB] [jpg]
iconka dokumentuSúťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2014
iconka datum4.3.
2014
[448 kB] [pdf]
iconka dokumentuPreskočme Urpín 2014
iconka datum4.3.
2014
[1370 kB] [jpg]
iconka dokumentuXIV. zimné majstrovstvá zamestnancov UMB
iconka datum4.3.
2014
[154 kB] [pdf]
iconka dokumentuEuraxes - EÚ vyráža na cesty pomáhať výskumným pracovníkom s hľadaním práce
iconka datum5.3.
2014
[248 kB] [pdf]
iconka dokumentuEuraxes - podujatia 21.3.2014
iconka datum5.3.
2014
[327 kB] [pdf]
iconka dokumentuPozvánka na hokejový zápas UMB a Gladiators Trenčín
iconka datum11.3.
2014
[802 kB] [pdf]
iconka dokumentuEurópska univerzitná hokejová liga
iconka datum11.3.
2014
[246 kB] [pdf]
iconka dokumentuPrednášky s maďarskou expertkou doc. Judit Kovács, PhD.
iconka datum17.3.
2014
[662 kB] [pdf]
iconka dokumentuDarujte krv 1.4.2014 na UMB
iconka datum20.3.
2014
[51 kB] [pdf]
iconka dokumentuPrednášky s maďarskou expertkou doc. Judit Kovács, PhD. - apríl 2014
iconka datum31.3.
2014
[662 kB] [pdf]
iconka dokumentuStudent Regata 2014
iconka datum9.4.
2014
[356 kB] [jpg]
iconka dokumentuCykloakcie UMB 2014
iconka datum11.4.
2014
[531 kB] [pdf]
iconka dokumentuZoznam kandidátov na rektora UMB
iconka datum14.4.
2014
[35 kB] [pdf]
iconka dokumentuDeň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UMB
iconka datum16.4.
2014
[898 kB] [jpg]
iconka dokumentuPozvánka - prednášky s prof. S. Saarim, PhD.
iconka datum24.4.
2014
[443 kB] [pdf]
iconka dokumentu1. cykloakcia UMB 2014
iconka datum25.4.
2014
[506 kB] [pdf]
iconka dokumentuPozvánka na zhromaždenie Akademickej obce UMB
iconka datum29.4.
2014
[38 kB] [pdf]
iconka dokumentuDve dekády slovensko-rakúskych vzťahov
iconka datum25.4.
2014
[265 kB] [PDF]
iconka dokumentuII. UMB cykloakcia
iconka datum7.5.
2014
[509 kB] [pdf]
iconka dokumentuStredoeurópska sociálno-antropologická konferencia 26. - 28. máj 2014
iconka datum23.5.
2014
[460 kB] [pdf]
iconka dokumentuIV. UMB cykloakcia
iconka datum28.5.
2014
[723 kB] [pdf]
iconka dokumentuIII. UMB cykloakcia
iconka datum26.5.
2014
[509 kB] [pdf]
iconka dokumentu„PRAPOLIEVKA alebo Ako sa varí raný vesmír“ - Prednáška B. Tomášika
iconka datum16.6.
2014
[410 kB] [jpg]
iconka dokumentuTlačová správa - „PRAPOLIEVKA alebo Ako sa varí raný vesmír“ - Prednáška B. Tomášika
iconka datum16.6.
2014
[160 kB] [pdf]
iconka dokumentu5. UMB cykloakcia
iconka datum16.6.
2014
[725 kB] [pdf]
iconka dokumentuDokufest - 16. - 24.8.2014 - ponuka na stáž
iconka datum2.7.
2014
[25 kB] [pdf]
iconka dokumentuMedzinárodná konferencia VOLWEM - 10.9.2014
iconka datum22.7.
2014
[322 kB] [pdf]
Hide details for 2013/2014 I. semester2013/2014 I. semester
iconka dokumentuOtvorenie akademického roka 2013/2014
iconka datum2.9.
2013
[310 kB] [pdf]
iconka dokumentuUFS Mladosť - nábor nových členov AR 2013/2014
iconka datum2.9.
2013
[694 kB] [pdf]
iconka dokumentuCykloakcia do Očovej - 17. september 2013
iconka datum4.9.
2013
[508 kB] [pdf]
iconka dokumentuSAIA - Seminár Euraxess 17.9.2013
iconka datum12.9.
2013
[837 kB] [pdf]
iconka dokumentuUniversity Dance Center & UMB
iconka datum16.9.
2013
[735 kB] [jpg]
iconka dokumentuSAIA - seminár - Skoč si na študijný pobyt do zahraničia
iconka datum2.10.
2013
[563 kB] [pdf]
iconka dokumentuAZU BIG Day BB
iconka datum2.10.
2013
[90 kB] [png]
iconka dokumentuAZU BIG Day BB - program
iconka datum2.10.
2013
[141 kB] [pdf]
iconka dokumentuVedecká kniha 2013 - predajná výstava zahraničných vedeckých a odborných publikácií
iconka datum1.10.
2013
[320 kB] [pdf]
iconka dokumentuVedecká kniha 2013 - zoznam literatúry
iconka datum1.10.
2013
[329 kB] [xls]
iconka dokumentuUniverzitný deň kariéry UMB
iconka datum11.10.
2013
[59 kB] [jpg]
iconka dokumentuPrednášky prof. S. Saari, PhD. z Fínska
iconka datum18.10.
2013
[236 kB] [pdf]
iconka dokumentuPrednášky doc. Judit Kovács, PhD.
iconka datum28.10.
2013
[254 kB] [pdf]
iconka dokumentuSchool Party - Ministry of Fun
iconka datum30.10.
2013
[117 kB] [jpeg]
iconka dokumentuDni vedy a otvorených dverí na UMB
iconka datum30.10.
2013
[614 kB] [pdf]
iconka dokumentuAZU - Beseda - stanovenie cieľov
iconka datum4.11.
2013
[322 kB] [png]
iconka dokumentuTýždeň otvorených dverí - University Dance Center
iconka datum11.11.
2013
[603 kB] [jpg]
iconka dokumentuAZU - Workshop - Marketing a reklama
iconka datum11.11.
2013
[202 kB] [png]
iconka dokumentuEF - Medzinárodný vedecký workshop
iconka datum11.11.
2013
[51 kB] [docx]
iconka dokumentuTenisový turnaj zamestnancov UMB
iconka datum11.11.
2013
[181 kB] [pdf]
iconka dokumentuModelovej konferencii OSN v Budapesti 2014
iconka datum11.11.
2013
[247 kB] [pdf]
iconka dokumentuInformačný deň k témam rámcového programu Horizont 2020
iconka datum15.11.
2013
[246 kB] [pdf]
iconka dokumentuDarujte krv 2013
iconka datum19.11.
2013
[35 kB] [pdf]
iconka dokumentuMožnosti štúdia v USA - informačné stretnutie
iconka datum20.11.
2013
[1727 kB] [pdf]
iconka dokumentuStudent Regata 2014
iconka datum19.11.
2013
[704 kB] [jpg]
iconka dokumentuAZU beseda - Zdroje financovania
iconka datum20.11.
2013
[2232 kB] [pdf]
iconka dokumentuŠtudentská osobnosť Slovenska 2012/2013
iconka datum4.12.
2013
[1845 kB] [pdf]
iconka dokumentuŠtudentská osobnosť Slovenska 2012/2013 - vyhodnotenie
iconka datum17.12.
2013
[642 kB] [pdf]
Hide details for 2014/2015 II. semester2014/2015 II. semester
iconka dokumentuUNIDC letný semester 2015
iconka datum21.1.
2015
[257 kB] [jpg]
iconka dokumentu15. zimné majstrovstvá zamenstnancov UMB
iconka datum11.2.
2015
[156 kB] [pdf]
iconka dokumentuVýstava Via Benedictina
iconka datum13.2.
2015
[876 kB] [JPG]
iconka dokumentuPrezentácia - Austrália
iconka datum16.3.
2015
[3832 kB] [jpg]
iconka dokumentuStretnutie študentov histórie zo Slovenskej a Čestkej republiky
iconka datum9.3.
2015
[2515 kB] [jpg]
iconka dokumentuGrantový program Študenti do sveta - Nadácia Tatra Banky
iconka datum10.3.
2015
[52 kB] [pdf]
iconka dokumentuUniverzitná noc literatúry 2015
iconka datum10.3.
2015
[107 kB] [jpg]
iconka dokumentuInternational Village
iconka datum26.3.
2015
[497 kB] [jpg]
iconka dokumentuFotosúťaž - vyhlásenie výsledkov
iconka datum13.4.
2015
[197 kB] [jpg]
iconka dokumentuPrezentácia monografie Pustý hrad vo Zvolene
iconka datum16.4.
2015
[352 kB] [pdf]
iconka dokumentuLetná škola inovátorov
iconka datum21.4.
2015
[1319 kB] [pdf]
iconka dokumentuDiskusia s historičkou PhDr. Tunde Lengyelovou, CSc.
iconka datum22.4.
2015
[205 kB] [jpg]
iconka dokumentuStretnutie študentov s prezidentom SR Andrejom Kiskom
iconka datum29.4.
2015
[1328 kB] [jpg]
iconka dokumentuDovolenka s UNIDC
iconka datum6.5.
2015
[961 kB] [png]
iconka dokumentuVedecká kniha 2015
iconka datum19.5.
2015
[840 kB] [pdf]
iconka dokumentuDudovci na UMB
iconka datum20.5.
2015
[443 kB] [pdf]
Hide details for 2014/2015 I. semester2014/2015 I. semester
iconka dokumentuOtvorenie akademického roka 2014/2015
iconka datum14.8.
2014
[490 kB] [jpg]
iconka dokumentuCykloakcia do Očovej
iconka datum14.8.
2014
[548 kB] [pdf]
iconka dokumentuAnmeldeformular WI 14-15
iconka datum3.9.
2014
[57 kB] [docx]
iconka dokumentuAzu Big Day 2014
iconka datum17.9.
2014
[2806 kB] [jpg]
iconka dokumentuKvapka krvi na UMB
iconka datum1.10.
2014
[209 kB] [pdf]
iconka dokumentuUniverzitný informačný deň - Horizont 2020
iconka datum1.10.
2014
[413 kB] [pdf]
iconka dokumentuKonferencia - Learning Together to Be a Better CLIL Teacher
iconka datum10.10.
2014
[377 kB] [pdf]
iconka dokumentuLyžiarsky zájazd - Malinô Brdo - 16. - 22. 2. 2015
iconka datum13.10.
2014
[190 kB] [pdf]
iconka dokumentuPozvánka Divadla akadémie umení - Inscenácia ARISTOFANES LÝSISTRATA
iconka datum13.10.
2014
[264 kB] [pdf]
iconka dokumentuŠtudentská osobnosť Slovenska 2014
iconka datum31.10.
2014
[713 kB] [pdf]
iconka dokumentuDni vedy a otvorených dverí na UMB
iconka datum11.11.
2014
[830 kB] [pdf]
iconka dokumentuPrednáška prof. Johna Lennoxa - Pochová veda Boha?
iconka datum7.11.
2014
[9202 kB] [pdf]
iconka dokumentuWorkshop„How to Survive in the Jungle of unknown Paths of Research“ (Ako prežiť v bludisku výskumu).
iconka datum7.11.
2014
[601 kB] [pdf]
iconka dokumentuŠportové podujatia k 17. novembru
iconka datum19.11.
2014
[327 kB] [pdf]
iconka dokumentuZápas europskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL) UMB v Hockey Team UTB Zlín
iconka datum13.11.
2014
[3550 kB] [jpg]
iconka dokumentuZápas europskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL) UMB v Hockey Team vs UHT Dukes Graz
iconka datum21.11.
2014
[3615 kB] [jpg]
iconka dokumentuMedzinárodné fórum s podtitulom „Demokracia v ohrození?“ - program
iconka datum5.12.
2014
[269 kB] [pdf]
iconka dokumentuŠtudentská osobnosť Slovenska 2014 - nominácie
iconka datum10.12.
2014
[1382 kB] [pdf]
iconka dokumentuInaugurácia rektora UMB
iconka datum15.1.
2015
[894 kB] [jpg]
iconka dokumentuERUDITIO - projekt
iconka datum18.12.
2014
[552 kB] [png]
iconka dokumentuRoubalové dni 2015
iconka datum21.1.
2015
[637 kB] [pdf]
iconka dokumentuLAMAVICA UMB 2015
iconka datum21.1.
2015
[831 kB] [jpg]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Podmienky prijatia</font></b></td></t
Podmienky prijatia
Hide details for Academic year 2015/2016Academic year 2015/2016
iconka dokumentuFACULTY OF LAW MBU
iconka datum30.1.
2015
[238 kB] [pdf]
iconka dokumentuFACULTY OF NATURAL SCIENCES MBU
iconka datum19.9.
2014
[599 kB] [pdf]
iconka dokumentuFACULTY OF POLITICAL SCIENCES AND INTERNATIONAL RELATIONS MBU
iconka datum19.9.
2014
[52 kB] [pdf]
iconka dokumentuFACULTY OF ARTS MBU
iconka datum19.9.
2014
[98 kB] [pdf]
iconka dokumentuFACULTY OF ECONOMICS MBU
iconka datum19.9.
2014
[273 kB] [pdf]
iconka dokumentuFACULTY OF NATURAL SCIENCES MBU - additionally offered master’s studies programs
iconka datum24.3.
2015
[339 kB] [pdf]
iconka dokumentuFACULTY OF EDUCATION MBU
iconka datum19.9.
2014
[417 kB] [pdf]
Hide details for Akademický rok 2015/2016Akademický rok 2015/2016
iconka dokumentuEKONOMICKÁ FAKULTA UMB
iconka datum19.9.
2014
[294 kB] [pdf]
iconka dokumentuFILOZOFICKÁ FAKULTA UMB
iconka datum19.9.
2014
[134 kB] [pdf]
iconka dokumentuFAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB
iconka datum19.9.
2014
[73 kB] [pdf]
iconka dokumentuFAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UMB
iconka datum19.9.
2014
[611 kB] [pdf]
iconka dokumentuFAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UMB - dodatočná ponuka
iconka datum24.3.
2015
[329 kB] [pdf]
iconka dokumentuPEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB
iconka datum19.9.
2014
[388 kB] [pdf]
iconka dokumentuPRÁVNICKÁ FAKULTA UMB
iconka datum30.1.
2015
[274 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Politika kvality UMB</font></b></td><
Politika kvality UMB
Hide details for Ciele kvality UMBCiele kvality UMB
iconka dokumentuCiele kvality na rok 2015
iconka datum16.4.
2015
[498 kB] [pdf]
Hide details for Systém kvality vzdelávaniaSystém kvality vzdelávania
iconka dokumentuSystém kvality vzdelávania na UMB v BB
iconka datum30.5.
2014
[1690 kB] [pdf]
iconka dokumentuSystém kvality vzdelávania na UMB v BB publikácia Milota Vetráková
iconka datum30.5.
2014
[1609 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Poriadky</font></b></td></tr></table>
Poriadky
Hide details for Disciplinárny poriadokDisciplinárny poriadok
iconka dokumentuDisciplinárny poriadok UMB v BB
iconka datum3.12.
2007
[575 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 1 - k Disciplinárnemu poriadku UMB v BB
iconka datum18.3.
2013
[445 kB] [pdf]
Hide details for Organizačný poriadokOrganizačný poriadok
iconka dokumentuOrganizačný poriadok UMB v BB
iconka datum30.6.
2011
[3361 kB] [pdf]
iconka dokumentuOrganizačná schéma UMB v BB
iconka datum1.1.
2013
[1529 kB] [pdf]
iconka dokumentuOrganizačný poriadok Rektorátu UMB v BB
iconka datum15.6.
2011
[9825 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 1 - k Organizačnému poriadku Rektorátu UMB v BB
iconka datum1.1.
2012
[751 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 2 - k Organizačnému poriadku Rektorátu UMB v BB
iconka datum1.9.
2012
[865 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 3 - k Organizačnému poriadku Rektorátu UMB v BB
iconka datum9.4.
2013
[746 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 4 - k Organizačnému poriadku Rektorátu UMB v BB
iconka datum30.4.
2013
[873 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 5 - k Organizačnému poriadku Rektorátu UMB v BB
iconka datum26.11.
2013
[1253 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 6 - k Organizačnému poriadku Rektorátu UMB v BB
iconka datum9.1.
2014
[2168 kB] [pdf]
iconka dokumentuOrganizačná schéma Rektorátu UMB - 10.1.2014
iconka datum10.1.
2014
[1649 kB] [pdf]
Hide details for Rokovací poriadok disciplinárnej komisieRokovací poriadok disciplinárnej komisie
iconka dokumentuRokovací poriadok disciplinárnej komisie UMB v BB
iconka datum3.12.
2007
[556 kB] [doc]
Hide details for Rokovací poriadok Vedeckej rady UMBRokovací poriadok Vedeckej rady UMB
iconka dokumentuRokovací poriadok Vedeckej rady UMB
iconka datum9.4.
2015
[228 kB] [pdf]
Hide details for Štipendijný poriadokŠtipendijný poriadok
iconka dokumentuŠtipendijný poriadok UMB v BB
iconka datum1.9.
2013
[2798 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 1 - k Štipendijnému poriadku UMB v BB
iconka datum1.9.
2013
[79 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 2 - k Štipendijnému poriadku UMB v BB
iconka datum6.3.
2015
[475 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 01 - Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia
iconka datum1.9.
2013
[65 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 02 - Sponzorská zmluva
iconka datum1.10.
2007
[69 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 03a - Darovacia zmluva - osoba
iconka datum1.9.
2013
[61 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 03b - Darovacia zmluva - organizácia
iconka datum1.9.
2013
[61 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 04 - Žiadosť o študentskú pôžičku
iconka datum1.9.
2013
[39 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 05 - Zmluva o pôžičke
iconka datum1.9.
2013
[60 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 05 - Vyhlásenie ručiteľa
iconka datum1.9.
2013
[28 kB] [doc]
Hide details for Študijný poriadokŠtudijný poriadok
iconka dokumentuŠtudijný poriadok UMB v BB
iconka datum25.1.
2008
[8766 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 01/2009 - k študíjnemu poriadku UMB
iconka datum5.6.
2009
[833 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 02/2010 - k študíjnemu poriadku UMB
iconka datum14.4.
2010
[833 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 03/2013 - k študíjnemu poriadku UMB
iconka datum9.4.
2013
[1368 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 04/2015 - k študíjnemu poriadku UMB
iconka datum6.3.
2015
[649 kB] [pdf]
iconka dokumentuŠtudijný poriadok UMB v BB pre študentov študijných programov akreditovaných od 1.1.2013
iconka datum21.5.
2014
[3982 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 1 - Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku UMB v BB pre študentov študijných programov akreditovaných od 1.1.2013
iconka datum21.5.
2014
[578 kB] [pdf]
Hide details for Zásady výberového konaniaZásady výberového konania
iconka dokumentuZásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na UMB v Banskej Bystrici
iconka datum12.5.
2014
[4478 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Práva na habilitačné konanie a konan
Práva na habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
iconka dokumentu1.1.10 Odborová didaktika - Didaktika hudobného umenia
iconka datum28.7.
2011
[162 kB] [pdf]
iconka dokumentuI. Pedagog. vedy, humanit. vedy, historic. vedy a etnológia, spoloč. a behaviorálne vedy
iconka datum28.7.
2011
[161 kB] [pdf]
iconka dokumentuII. Právo a medzinárodné vzťahy
iconka datum28.7.
2011
[160 kB] [pdf]
iconka dokumentuIII._Ekonomia a manžment
iconka datum28.7.
2011
[183 kB] [pdf]
iconka dokumentuIV. Vedy o športe
iconka datum28.7.
2011
[160 kB] [pdf]
iconka dokumentuV. Matematika a štatistika
iconka datum28.7.
2011
[149 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Preukazy</font></b></td></tr></table>
Preukazy
Hide details for DokumentyDokumenty
iconka dokumentuAktivácia externých funkcionalít - dopravy
iconka datum25.8.
2008
[28 kB] [doc]
iconka dokumentuVýber zo zákona o ochrane osobných údajov
iconka datum9.5.
2013
[32 kB] [pdf]
iconka dokumentuŽiadosť Železničnej spoločnosti Slovensko o pomoc a súčinnosť
iconka datum26.11.
2014
[197 kB] [pdf]
iconka dokumentuPoskytovanie zľavneného cestovného pre VŠ v AR 2014/15
iconka datum26.9.
2014
[57 kB] [pdf]
iconka dokumentuVyhlásenie Železničnej spoločnosti SK pre VŠ o bezkontaktných čipových kartách
iconka datum26.9.
2014
[23 kB] [pdf]
iconka dokumentuZavedenie bezplatnej prepravy pre študentov vysokých škôl od 17.11.2014
iconka datum26.11.
2014
[418 kB] [pdf]
Hide details for DuplikátDuplikát
iconka tlacivaČestné vyhlásenie na vydanie duplikátu preukazu UMB
iconka datum16.2.
2011
[83 kB] [docx]
iconka tlacivaČestné vyhlásenie na vydanie duplikátu preukazu UMB
iconka datum16.2.
2011
[123 kB] [pdf]
Hide details for TlačiváTlačivá
iconka dokumentuPrihláška za člena – evidenčný list CKM SYTS
iconka datum21.8.
2014
[146 kB] [pdf]
iconka dokumentuSúhlas so spracovaním osobných údajov pre TransData
iconka datum21.8.
2014
[131 kB] [pdf]
iconka dokumentuApplication for a Membership – Registration Sheet CKM SYTS
iconka datum21.8.
2014
[231 kB] [pdf]
iconka dokumentuŽiadosť o vydanie preukazu zamestnanca
iconka datum12.10.
2014
[106 kB] [pdf]
iconka tlacivaŽiadosť o vydanie preukazu zamestnanca
iconka datum12.10.
2014
[84 kB] [docx]
iconka tlacivaPrihláška za člena – evidenčný list CKM SYTS
iconka datum21.8.
2014
[22 kB] [docx]
iconka tlacivaSúhlas so spracovaním osobných údajov pre TransData
iconka datum21.8.
2014
[19 kB] [docx]
iconka tlacivaApplication for a Membership – Registration Sheet CKM SYTS
iconka datum21.8.
2014
[21 kB] [docx]
iconka tlacivaPrihláška za člena – evidenčný list CKM SYTS
iconka datum3.11.
2014
[38 kB] [odt]
Hide details for Vrátenie poplatkuVrátenie poplatku
iconka tlacivaŽiadosť o vrátenie poplatku k preukazu UMB
iconka datum15.6.
2008
[30 kB] [docx]
iconka tlacivaŽiadosť o vrátenie poplatku k preukazu UMB
iconka datum22.2.
2011
[44 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Prihlášky</font></b></td></tr></tabl
Prihlášky
Hide details for Akademický rok 2014/2015Akademický rok 2014/2015
iconka tlacivaPrihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku
iconka datum21.2.
2014
[476 kB] [pdf]
iconka tlacivavysvetlenia k bakalár
iconka datum22.8.
2010
[31 kB] [doc]
iconka tlacivaPrihláška na vysokoškolské štúdium magisterské, inžinierske – druhý stupeň
iconka datum21.2.
2014
[196 kB] [pdf]
iconka tlacivavysvetlenia k magister, inžinier
iconka datum22.8.
2010
[29 kB] [doc]
iconka tlacivaPrihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň
iconka datum21.2.
2014
[307 kB] [pdf]
iconka tlacivavysvetlenia k doktorand
iconka datum22.8.
2010
[28 kB] [doc]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Príkazy</font></b></td></tr></table>]
Príkazy
Hide details for Príkaz č. 01/2009Príkaz č. 01/2009
iconka dokumentuPríkaz rektorky UMB č. 1/2009 na vykonávanie kontrol a revízií elektrických spotrebičov počas ich používania, kontroly a revízie ručného elektrického náradia držaného v ruke počas používania
iconka datum24.1.
2009
[225 kB] [pdf]
Hide details for Príkaz č. 02/2007Príkaz č. 02/2007
iconka dokumentuPríkaz rektorky UMB č. 2/2007 - systém multifunkčných preukazov UMB
iconka datum12.2.
2007
[631 kB] [doc]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Smernice</font></b></td></tr></table>
Smernice
Hide details for Smernica č. 01/2013Smernica č. 01/2013
iconka dokumentuSmernica č. 1/2013 o postupe získavania vedecko-pedag. a umelecko-pedagogických titulov doc a prof. na UMB
iconka datum5.9.
2013
[8628 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 1 - Dodatok č.1 k Smernici č. 1/2013 o postupe získavania vedecko-pedag. a umelecko-pedagogických titulov doc a prof. na UMB
iconka datum25.10.
2014
[957 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 2 - Dodatok č.2 k Smernici č. 1/2013 o postupe získavania vedecko-pedag. a umelecko-pedagogických titulov doc a prof. na UMB
iconka datum4.5.
2015
[492 kB] [pdf]
Hide details for Smernica č. 02/2001Smernica č. 02/2001
iconka dokumentuSmernica č. 02/2001, o slobodnom prístupe k informáciám (o slobode informácií) a o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií v podmienkach rektorátu UMB
iconka datum10.1.
2001
[95 kB] [pdf]
Hide details for Smernica č. 02/2006Smernica č. 02/2006
iconka dokumentuSmernica č. 02/2006 o priznávaní sociálnych štipendií študentom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
iconka datum1.4.
2006
[207 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 01 - Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom VŠ
iconka datum1.4.
2006
[49 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 02 - Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia (UMB)
iconka datum1.4.
2006
[124 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 03 - Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia (MŠ SR)
iconka datum1.4.
2006
[113 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 04 - Kalkulačka pre matematický výpočet výšky sociálneho štipendia
iconka datum1.7.
2007
[35 kB] [xls]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 01/2007 - k Smernici č. 02/2006 O priznávaní sociálnych šipendií študentom UMB v Banskej Bystrici 
iconka datum15.1.
2007
[551 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 02/2007 - k Smernici č. 02/2006 O priznávaní sociálnych šipendií študentom UMB v Banskej Bystrici 
iconka datum19.11.
2007
[609 kB] [doc]
Hide details for Smernica č. 02/2010Smernica č. 02/2010
iconka dokumentuSmernica č. 02/2010 o priznávaní sociálnych štipendií študentom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
iconka datum22.8.
2010
[253 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 01 - Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia
iconka datum22.8.
2010
[68 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 02 - Potvrdenie/Výpis Daňového úradu na účely priznania sociálneho štipendia
iconka datum6.9.
2013
[76 kB] [rtf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 03 - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
iconka datum6.9.
2013
[159 kB] [rtf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 1 - Dodatok č.1 k smernici
iconka datum16.10.
2012
[1215 kB] [pdf]
Hide details for Smernica č. 03/2013Smernica č. 03/2013
iconka dokumentuSmernica č. 03/2013 o postupe udeľovania vedeckej hodnosti doktor vied DrSc. na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
iconka datum30.4.
2015
[2943 kB] [pdf]
Hide details for Smernica č. 04/2009Smernica č. 04/2009
iconka dokumentuSmernica č. 04/2009 o školnom na Univerzite Mateja Bela v akademickom roku 2010/2011
iconka datum22.8.
2010
[83 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 01 - Čestné vyhlásenie - školné
iconka datum22.8.
2010
[33 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 02 - Oznámenie o určení povinnosti uhradiť školné v akademickom roku 2009/2010 a podmienky splatnosti
iconka datum22.8.
2010
[186 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 03 - Žiadosť o zníženie*), odpustenie*) alebo odloženie splatnosti školného*)
iconka datum22.8.
2010
[24 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 13 - Výška školného za platené externé štúdium, bezplatné študijné programy (BŠP) pre študentov prijatých v akademickom roku 2008/2009
iconka datum22.8.
2010
[22 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 14 - Výška školného za platené externé štúdium, školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia vo všetkých študijných programoch príslušnej fakulty a bezplatné študijné programy (BŠP) na AR 2009/2010
iconka datum22.8.
2010
[31 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 15 - Bezplatné študijné programy v externej forme štúdia a predpokladaný počet prijatých študentov
iconka datum22.8.
2010
[24 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 16 - Výška školného za platené externé štúdium, školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia vo všetkých študijných programoch príslušnej fakulty a bezplatné študijné programy (BŠP) na AR 2010/2011
iconka datum22.8.
2010
[30 kB] [pdf]
Hide details for Smernica č. 04/2013Smernica č. 04/2013
iconka dokumentuSmernica č. 04/2013 o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
iconka datum19.6.
2013
[8983 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 01 - Individuálny študijný plán doktoranda
iconka datum19.6.
2013
[1129 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 02 - DOHODA o cestovných náhradách pre doktorandov
iconka datum19.6.
2013
[424 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 03 - Záznam o štátnej skúške - dizertačná skúška
iconka datum19.6.
2013
[628 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 04 - Záznam o štátnej skúške - obhajoba dizertačnej práce
iconka datum19.6.
2013
[628 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 05 - Vysvedčenie o štátnej skúške
iconka datum19.6.
2013
[829 kB] [pdf]
Hide details for Smernica č. 05/2005Smernica č. 05/2005
iconka dokumentuSmernica č 05/2005 o jednotnom rámci pre transparentnosť kvalifikácií a schopností, o uznávaní dokladov o vzdelaní
iconka datum15.7.
2005
[538 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 01 - Životopis /Europass/
iconka datum15.7.
2005
[93 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 02 - Dodatok k diplomu
iconka datum15.7.
2005
[28 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 03 - Jazykový pas /Europass/
iconka datum15.7.
2005
[200 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 04 - Prihláška na výmenné štúdium /Student exchange study application form/
iconka datum15.7.
2005
[57 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 05 - Zmluva o štúdium /Study agreement/
iconka datum15.7.
2005
[45 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 06 - Výpis výsledkov štúdia /Transcript of records/
iconka datum15.7.
2005
[44 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 07 - Štatút inštitucionálneho, fakultného a katedrového koordinátora ECTS
iconka datum15.7.
2005
[626 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 08 - Potvrdenie o uznaní štúdia v zahraničí (vrátane praxe) /Proof of Recognition/
iconka datum15.7.
2005
[55 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 09 - Preskúmanie obsahu štúdia pre účely vydania rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahr. VŠ
iconka datum15.7.
2005
[44 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 10 - Rozhodnutie o uznaní/zamiestnutí uznania dokladu o vzdelaní vydaného zahr. VŠ
iconka datum15.7.
2005
[28 kB] [doc]
Hide details for Smernica č. 05/2009Smernica č. 05/2009
iconka dokumentuSmernica č 05/2009 o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2010/2011
iconka datum1.1.
2010
[207 kB] [doc]
Hide details for Smernica č. 06/2004Smernica č. 06/2004
iconka dokumentuSmernica č. 06/2004 Prevádzkový poriadok metropolitnej siete UMB
iconka datum12.5.
2008
[212 kB] [pdf]
Hide details for Smernica č. 07/2006Smernica č. 07/2006
iconka dokumentuSmernica č. 07/2006 o výbere školného na Univerzite Mateja Bela v akademickom roku 2007/2008
iconka datum22.8.
2010
[108 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 01 - Určenie výšky školného v akademickom roku 2007/2008 a podmienky splatnosti školného
iconka datum22.8.
2010
[70 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 02 - Žiadosť o odpustenie, zníženie, odloženie splatnosti školného
iconka datum22.8.
2010
[60 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 01/2007 - k Smernici č. 07/2006 o výbere školného na Univerzite Mateja Bela v akademickom roku 2007/2008
iconka datum22.8.
2010
[224 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 02/2007 - k Smernici č. 07/2006 o výbere školného na Univerzite Mateja Bela v akademickom roku 2007/2008
iconka datum22.8.
2010
[225 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 03/2007 - k Smernici č. 07/2006 o výbere školného na Univerzite Mateja Bela v akademickom roku 2007/2008
iconka datum22.8.
2010
[221 kB] [pdf]
Hide details for Smernica č. 07/2012Smernica č. 07/2012
iconka dokumentuSmernica č. 07/2012 o pravidlách zabezpečenia jednotného prístupu pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. (Zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na UMB v BB
iconka datum4.6.
2012
[2229 kB] [pdf]
Hide details for Smernica č. 07/2014Smernica č. 07/2014
iconka dokumentuSmernica č. 07/2014 o školnom na UMB v AR 2015/2016
iconka datum12.11.
2014
[3603 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 1 - Dodatok č.1 k Smernici č. 07/2014 o školnom na UMB v AR 2015/2016
iconka datum23.3.
2015
[871 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 2 - Dodatok č.2 k Smernici č. 07/2014 o školnom na UMB v AR 2015/2016
iconka datum12.5.
2015
[1655 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie
iconka datum12.11.
2014
[42 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 2a - Oznámenie - nadštandard
iconka datum12.11.
2014
[549 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 2b - Oznámenie - externisti
iconka datum12.11.
2014
[547 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 3 - Žiadosť
iconka datum12.11.
2014
[32 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 13 - Výška školného v AR 2013/2014
iconka datum12.11.
2014
[42 kB] [xls]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 14 - Výška školného v AR 2014/2015
iconka datum12.11.
2014
[43 kB] [xls]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 15 - Výška školného v AR 2015/2016
iconka datum12.11.
2014
[46 kB] [xls]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 16a - ZMLUVA o zabezpečení vysokoškolského štúdia zahraničných študentov - SJ
iconka datum6.12.
2013
[28 kB] [docx]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 16b - AGREEMENT for International Students at Matej Bel University in Banská Bystrica
iconka datum12.11.
2014
[62 kB] [doc]
Hide details for Smernica č. 08/2013Smernica č. 08/2013
iconka dokumentuSmernica č. 08/2013 o školnom na UMB v AR 2014/2015
iconka datum6.12.
2013
[3591 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie
iconka datum6.12.
2013
[42 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 2a - Oznámenie - nadštandard
iconka datum6.12.
2013
[549 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 2b - Oznámenie - externisti
iconka datum6.12.
2013
[547 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 3 - Žiadosť
iconka datum6.12.
2013
[32 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 13 - Výška školného v AR 2012/2013
iconka datum6.12.
2013
[41 kB] [xls]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 14 - Výška školného v AR 2013/2014
iconka datum6.12.
2013
[40 kB] [xls]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 15 - Výška školného v AR 2014/2015
iconka datum6.12.
2013
[43 kB] [xls]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 16a - ZMLUVA o zabezpečení vysokoškolského štúdia zahraničných študentov - SJ
iconka datum6.12.
2013
[27 kB] [docx]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 16b - AGREEMENT for International Students at Matej Bel University in Banská Bystrica
iconka datum6.12.
2013
[62 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 1 - Smernica č. 08/2013 o školnom na UMB v AR 2014/2015
iconka datum26.8.
2014
[906 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 2 - Smernica č. 08/2013 o školnom na UMB v AR 2014/2015
iconka datum26.8.
2014
[636 kB] [pdf]
Hide details for Smernica č. 08/2014Smernica č. 08/2014
iconka dokumentuSmernica č. 8/2014 o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v AR 2015/2016
iconka datum4.12.
2014
[2586 kB] [pdf]
Hide details for Smernica č. 09/2007Smernica č. 09/2007
iconka dokumentuSmernica č. 09/2007 o školnom na Univerzite Mateja Bela v akademickom roku 2007/2008
iconka datum22.8.
2010
[104 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 01 - Čestné vyhlásenie - školné
iconka datum22.8.
2010
[43 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 03 - Žiadosť o zníženie*), odpustenie*) alebo odloženie splatnosti školného*)
iconka datum22.8.
2010
[27 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 11 - Bezplatné študijné programy v externej forme štúdia
iconka datum22.8.
2010
[56 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 12 - Výška školného za platené externé štúdium, školné za prekrocenie štandardnej dlžky štúdia a bezplatné študijné programy (BŠP)
iconka datum22.8.
2010
[43 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 13 - Výška školného pre cudzincov
iconka datum22.8.
2010
[19 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 01/2008 - k Smernici č. 09/2007 o školnom na Univerzite Mateja Bela v akademickom roku 2007/2008
iconka datum22.8.
2010
[109 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 02/2008 - k Smernici č. 09/2007 o o školnom na Univerzite Mateja Bela v akademickom roku 2007/2008
iconka datum22.8.
2010
[4463 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 03/2008 - k Smernici č. 09/2007 o o školnom na Univerzite Mateja Bela v akademickom roku 2007/2008
iconka datum22.8.
2010
[81 kB] [pdf]
Hide details for Smernica č. 09/2013Smernica č. 09/2013
iconka dokumentuSmernica č. 9/2013 o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v AR 2014/2015
iconka datum10.12.
2013
[2554 kB] [pdf]
Hide details for Smernica č. 11/2012Smernica č. 11/2012
iconka dokumentuSmernica č. 11/2012 o výške poplatkoch spojených so štúdiom na UMB v AR 2013/2014
iconka datum8.1.
2013
[2115 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 1 - Dodatok č.1 k smernici č. 11/2012 o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v AR 2013/2014
iconka datum6.9.
2013
[552 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 2 - Dodatok č. 2 k smernici č. 11/2012 o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v AR 2013/2014
iconka datum6.9.
2013
[699 kB] [pdf]
Hide details for Smernica č. 12/2010Smernica č. 12/2010
iconka dokumentuSmernica č.12/2010 o školnom na UMB v AR 2011-2012
iconka datum14.1.
2011
[90 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 01 - priloha 1 - Čestné vyhlásenie
iconka datum14.1.
2011
[33 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 02 - priloha 2 - Oznámenie
iconka datum14.1.
2011
[186 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 03 - priloha 3 - Žiadosť
iconka datum14.1.
2011
[24 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 13 - priloha 13 - Výška školného a BŠP 2008/2009
iconka datum14.1.
2011
[21 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 14 - priloha 14 - Výška školného a BŠP 2009/2010
iconka datum14.1.
2011
[31 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 15 - priloha 15 - Bezplatné ŠP - externá forma štúdia 2010/2011
iconka datum14.1.
2011
[24 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 16 - priloha 16 - výška školného 2010/2011
iconka datum14.1.
2011
[30 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 17 - priloha 17 - výška školného 2011/2012
iconka datum14.1.
2011
[30 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 1 - k smernici č.12/2010
iconka datum6.7.
2011
[57 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 1 - priloha 1 - výška školného AR 2011/2012
iconka datum6.7.
2011
[16 kB] [xls]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 2 - k smernici č.12/2010
iconka datum6.7.
2011
[156 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 2 - priloha 1 - oznámenie o určení povinnosti uhradiť školné - externisti
iconka datum21.7.
2011
[547 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 2 - priloha 2 - oznámenie o určení povinnosti uhradiť školné - nadštandard
iconka datum18.8.
2011
[547 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 3 - k smernici č.12/2010
iconka datum18.8.
2011
[154 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 3 - príloha 1 - výška školného
iconka datum18.8.
2011
[18 kB] [xls]
Hide details for Smernica č. 12/2011Smernica č. 12/2011
iconka dokumentuSMERNICA č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
iconka datum12.12.
2011
[109 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 1 - Zadanie záverečnej alebo rigoroznej práce
iconka datum12.12.
2011
[24 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 2a - Vzor obalu záverečnej práce - vonkajšia strana obalu
iconka datum12.12.
2011
[22 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 2b - Vzor obalu rigoroznej alebo habilitačnej práce - vonkajšia strana obalu
iconka datum12.12.
2011
[22 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 3 - Titulný list bakalárskej práce
iconka datum12.12.
2011
[23 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 4 - Titulný list diplomovej práce
iconka datum12.12.
2011
[22 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 5 - Titulný list dizertačnej práce
iconka datum12.12.
2011
[22 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 6 - Titulný list dizertačnej práce
iconka datum12.12.
2011
[28 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 7 - Titulný list habilitačnej práce
iconka datum12.12.
2011
[28 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 8 - Titulný list habilitačnej práce
iconka datum12.12.
2011
[32 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 9 - Vzor používania bibliografických údajov
iconka datum12.12.
2011
[51 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 10 - Licenčná zmluva o pužití diela
iconka datum12.12.
2011
[59 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 11 - Čestné vyhlásenia o vydaní záverečnej rigoroznej alebo habilitačnej práce
iconka datum12.12.
2011
[37 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 12 - Licenčná zmluva o posudku k záverečnej rigoroznej alebo habilitačnej práci
iconka datum12.12.
2011
[59 kB] [doc]
Hide details for Smernica č. 12/2012Smernica č. 12/2012
iconka dokumentuSmernica č.12/2012 o školnom na UMB v AR 2013/2014
iconka datum28.12.
2012
[246 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu + Dodatok č. 1 - k Smernici č.12/2012 o školnom na UMB v AR 2013/2014
iconka datum28.12.
2012
[711 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie
iconka datum28.12.
2012
[42 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 2a - Oznámenie - nadštandard
iconka datum28.12.
2012
[549 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 2b - Oznámenie - externisti
iconka datum28.12.
2012
[547 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 3 - Žiadosť
iconka datum28.12.
2012
[31 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 13 - Výška školného v AR 2011/2012
iconka datum28.12.
2012
[42 kB] [xls]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 14 - Výška školného v AR 2012/2013
iconka datum28.12.
2012
[44 kB] [xls]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 15 - Výška školného v AR 2013/2014
iconka datum28.12.
2012
[44 kB] [xls]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 16a - Zmluva - zahraničný študent - SLJ
iconka datum28.12.
2012
[27 kB] [docx]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 16b - Zmluva - zahraničný študent - ANJ
iconka datum28.12.
2012
[71 kB] [doc]
Hide details for Smernica č. 13/2008Smernica č. 13/2008
iconka dokumentuSmernica č. 13/2008 o školnom na Univerzite Mateja Bela v akademickom roku 2009/2010
iconka datum22.8.
2010
[173 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 01 - Čestné vyhlásenie - školné
iconka datum22.8.
2010
[32 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 02 - Oznámenie o určení povinnosti uhradiť školné v akademickom roku 2009/2010 a podmienky splatnosti
iconka datum22.8.
2010
[185 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 03 - Žiadosť o zníženie*), odpustenie*) alebo odloženie splatnosti školného*)
iconka datum22.8.
2010
[24 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 13 - Výška školného za platené externé štúdium, bezplatné študijné programy (BŠP) pre študentov prijatých v akademickom roku 2008/2009
iconka datum22.8.
2010
[28 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 14 - Bezplatné študijné programy v externej forme štúdia a predpokladaný počet prijatých študentov
iconka datum22.8.
2010
[24 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 15 - Výška školného za platené externé štúdium, školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia vo všetkých študijných programoch príslušnej fakulty a bezplatné študijné programy (BŠP)
iconka datum22.8.
2010
[36 kB] [pdf]
Hide details for Smernica č. 13/2010Smernica č. 13/2010
iconka dokumentuSmernica č. 13/2010 o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2011/2012
iconka datum20.12.
2011
[2347 kB] [pdf]
Hide details for Smernica č. 14/2008Smernica č. 14/2008
iconka dokumentuSmernica č. 14/2008 o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2009/2010
iconka datum22.8.
2010
[60 kB] [pdf]
Hide details for Smernica č. 14/2011Smernica č. 14/2011
iconka dokumentuSmernica č. 14/2011 o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2012/2013
iconka datum20.12.
2011
[2382 kB] [pdf]
Hide details for Smernica č. 15/2011Smernica č. 15/2011
iconka dokumentuSmernica č. 15/2011 o školnom na UMB v BB v AR 2012/2013 v znení dodatkov v znení dodatkov č. 1, č. 2 a č.3
iconka datum12.9.
2011
[86 kB] [pdf]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie
iconka datum20.12.
2011
[42 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 2a - Oznámenie - nadštandard
iconka datum20.12.
2011
[548 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 2b - Oznámenia - externisti
iconka datum20.12.
2011
[546 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 3 - Žiadosť o zníženie, odpustenie alebo odloženie splatnosti školného
iconka datum20.12.
2011
[30 kB] [doc]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 13 - Výška školného a bezplatné študijne programy 2009/2010
iconka datum20.12.
2011
[41 kB] [xls]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 14 - Výška školného v AR 2010/2011
iconka datum20.12.
2011
[42 kB] [xls]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 15 - Výška školného v AR 2011/2012
iconka datum20.12.
2011
[42 kB] [xls]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 16 - Výška školného v AR 2012/2013
iconka datum20.12.
2011
[45 kB] [xls]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 17a - Zmluva - zahraničný študent - sk
iconka datum20.12.
2011
[27 kB] [docx]
iconka spaceiconka dokumentu - príloha č. 17b - Zmluva - zahraničný študent - en
iconka datum20.12.
2011
[75 kB] [doc]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Sociálne štipendiá</font></b></td></
Sociálne štipendiá
Hide details for KalkulačkaKalkulačka
iconka tlacivaKalkulačka na výpočet sociálneho štipendia platná od 1. júla 2013
iconka datum1.7.
2013
[39 kB] [xls]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Správa účelových zariadení UMB</font
Správa účelových zariadení UMB
Hide details for Pridellené lôžkaPridellené lôžka
iconka dokumentuPridelené lôžko - I.,II.st._ŠD1,3_FF
iconka datum4.6.
2012
[30 kB] [pdf]
iconka dokumentuPridelené lôžko - I.,II.st._ŠD1,3_FPV
iconka datum4.6.
2012
[30 kB] [pdf]
iconka dokumentuPridelené lôžko - I.,II.,III.st._ŠD3_FPVMV
iconka datum4.6.
2012
[37 kB] [pdf]
iconka dokumentuPridelené lôžko - I.,II.st._ŠD3_PrF
iconka datum4.6.
2012
[36 kB] [pdf]
iconka dokumentuPridelené lôžko - I.,II.st._ŠD1,3_PdF
iconka datum4.6.
2012
[29 kB] [pdf]
iconka dokumentuPridelené lôžko - I.,II.st._ŠD1,3_EF
iconka datum4.6.
2012
[33 kB] [pdf]
iconka dokumentuPridelené lôžko - I.,II.st._ŠD4_EF
iconka datum4.6.
2012
[37 kB] [pdf]
iconka dokumentuPridelené lôžko - I.,II.st._ŠD5_PdF
iconka datum4.6.
2012
[47 kB] [pdf]
iconka dokumentuPridelené lôžko - 1. rok I., II. a III.st._ŠD1,3_FF
iconka datum4.6.
2012
[59 kB] [pdf]
iconka dokumentuPridelené lôžko - 1. rok I. a II.st._ŠD3_FPV
iconka datum4.6.
2012
[43 kB] [pdf]
iconka dokumentuPridelené lôžko - 1. rok I. a II.st._ŠD3_PdF
iconka datum4.6.
2012
[51 kB] [pdf]
iconka dokumentuPridelené lôžko - 1. rok I. a II.st._ŠD3_PrF
iconka datum4.6.
2012
[45 kB] [pdf]
iconka dokumentuPridelené lôžko - 1. rok I., II. a III.st._ŠD3_FPVMV
iconka datum4.6.
2012
[60 kB] [pdf]
iconka dokumentuPridelené lôžko - 1. rok I., II. a III.st._ŠD3_EF
iconka datum4.6.
2012
[53 kB] [pdf]
iconka dokumentuPridelené lôžko - 1. rok I. II. a III.st._ŠD4_EF
iconka datum4.6.
2012
[59 kB] [pdf]
iconka dokumentuPridelené lôžko - 1. rok I. a II.st._ŠD5_PdF
iconka datum4.6.
2012
[54 kB] [pdf]
Hide details for Vzory tlačívVzory tlačív
iconka dokumentuZmluva o ubytovaní
iconka datum28.6.
2011
[42 kB] [pdf]
iconka dokumentuŽiadosť o vrátenie nájomného
iconka datum28.6.
2011
[36 kB] [pdf]
iconka dokumentuŽiadosť o vrátenie nájomného
iconka datum28.6.
2011
[35 kB] [pdf]
iconka dokumentuInternátny poriadok SÚZ UMB
iconka datum28.6.
2011
[129 kB] [pdf]
iconka dokumentuOdvolanie
iconka datum28.6.
2011
[55 kB] [pdf]
iconka tlacivaŽiadosť o lôžko pre ak. r. 2014/15
iconka datum28.6.
2011
[54 kB] [pdf]
iconka dokumentuOdstúpenie od zmluvy o ubytovaní
iconka datum28.6.
2011
[32 kB] [pdf]
iconka dokumentuŽiadosť o vrátenie nájomného
iconka datum28.6.
2011
[36 kB] [pdf]
iconka dokumentuŽiadosť o krátkodobé ubytovanie na študentskej izbe
iconka datum28.6.
2011
[36 kB] [pdf]
iconka dokumentuPotvrdenie o ubytovaní na ŠD1
iconka datum28.6.
2011
[65 kB] [pdf]
iconka dokumentuPotvrdenie o ubytovaní na ŠD3
iconka datum28.6.
2011
[64 kB] [pdf]
iconka dokumentuŽiadosť o vrátenie nájomného
iconka datum28.6.
2011
[36 kB] [pdf]
iconka dokumentuŽiadosť o vrátenie nájomného
iconka datum28.6.
2011
[35 kB] [pdf]
Hide details for [<table bgcolor="#E98223"><tr><td valign="top"><b><font color="#FFFFFF">Správna rada UMB </font></b></td></tr
Správna rada UMB
Hide details for Správa o činnostiSpráva o činnosti
iconka dokumentuSpráva o činnosti Správnej rady UMB za rok 2010
iconka datum6.5.
2011
[80 kB] [pdf]
iconka dokumentuSpráva o činnosti Správnej rady UMB za rok 2008
iconka datum22.8.
2010
[78 kB] [pdf]