Erasmus študentskej mobility


Erasmus SM - štúdium outgoing
Erasmus študentské mobility - štúdium outgoing
Erasmus - SM
Erasmus


Uznanie štúdia v zahraničí upravuje
Hide details for Smernica č. 05/2005Smernica č. 05/2005
iconka dokumentuSmernica č 05/2005 o jednotnom rámci pre transparentnosť kvalifikácií a schopností, o uznávaní dokladov o vzdelaní
[538 kB] [pdf]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 01 - Životopis /Europass/
[93 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 02 - Dodatok k diplomu
[28 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 03 - Jazykový pas /Europass/
[200 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 04 - Prihláška na výmenné štúdium /Student exchange study application form/
[57 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 05 - Zmluva o štúdium /Study agreement/
[45 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 06 - Výpis výsledkov štúdia /Transcript of records/
[44 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 07 - Štatút inštitucionálneho, fakultného a katedrového koordinátora ECTS
[626 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 08 - Potvrdenie o uznaní štúdia v zahraničí (vrátane praxe) /Proof of Recognition/
[55 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 09 - Preskúmanie obsahu štúdia pre účely vydania rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahr. VŠ
[44 kB] [doc]
iconka spaceiconka tlaciva - príloha č. 10 - Rozhodnutie o uznaní/zamiestnutí uznania dokladu o vzdelaní vydaného zahr. VŠ
[28 kB] [doc]


ECTS

icona dokumentZoznam kódov predmetov (potrebné k bilaterálnej dohode, k zmluve o štúdiu a pod.)Návrhy a pripomienky k tejto rubrike prijíma:
Čillíková Janka, Grígerová Mária. Kontakty tu.